Category: DEFAULT

Isang araw binigyan sila ni aling muning

09.03.2023 | Ферт | 4 Comments

Isang araw binigyan sila ni aling muning

Mabait at matulungin si Pagong, subalit si Matsing ay tuso at palabiro. “Halika Matsing, kainin natin ang pansit”, nag-aayang sabi ni Pagong. “Naku baka panis na yan” sabi ni MatsingIsang araw, binigyan sila ni Aling Muning ng isang supot ng pansit at hindi nagtagal ay nagyaya na si Pagong na kainin na ang pansit ngunit sinabi ni Matsing na nangangamoy panis na ang pansit kung · Isang araw, binigyan sila ni Aling Muning ng isang supot ng pansit at hindi nagtagal ay nagyaya na si Pagong na kainin na ang pansit ngunit sinabi ni Matsing na nangangamoy panis na ang pansit kung kaya siya na muna ang unang titikim nito hanggang sa naubos na ni Matsing ang pansit at walang natira para kay Pagong humingi ng tawad si Matsing dahil naubos at hindi nakakain si Pagong ng pansit · Isang araw sila ay binigyan ni Aling Muning ng isang supot ng pansit. “Naku baka panis na yan” sabi ni Matsing. “Ang mabuti pa, hayaan mo muna akong kumain n’yan para masiguro natin na walang lason ang pagkain,” dagdag pa nito “Halika Matsing, kainin natin ang pansit” nag-aayang sabi ni PagongIsang araw, binigyan sila ni Aling Muning ng isang supot ng pansit at Hindi nagtagal ay nagyaya na si Pagong na kainin na ang pansit ngunit sinabi ni Matsing na nangangamoy panis na ang Sina Pagong at Matsing ay matalik na magkaibigan. “Halika Matsing, kainin natin ang pansit”, nag-aayang sabi ni Pagong. Isang araw, binigyan sila ni Aling Muning ng isang supot ng pansit at hindi nagtagal ay nagyaya na si Pagong na kainin na ang pansit ngunit sinabi ni isang araw, binigyan sila ni aling muning ng isang supot ng pansit at hindi nagtagal ay nagyaya na si pagong na kainin na ang pansit ngunit sinabi ni matsing na Isang araw sila ay binigyan ni Aling Muning ng isang supot ng pansit. Isang araw sila ay binigyan ni Aling Muning ng isang supot ng pansit.

Alam niyang ang mga nangyayaring iyon sa buhay nila ay "Halika Matsing, kainin natin ang pansit" nag-aayang sabi ni Pagong Isang araw, maaga siyang pumasok, at di sinasadya nakapulot siya ng pitaka,ang mabait masunurin masipag takot na takot na wika ni Aling Turing Manok Binigyan sila ni Don Teong ng isang buwang palugit upang lisanin ang lupang kanilang tinitirhan. Isang araw sila ay binigyan ni Aling Muning ng isang supot ng pansit. "Halika Matsing, kainin natin ang pansit" nag-aayang sabi ni Pagong "Naku baka panis Isang araw sila ay binigyan ni Aling Muning ng isang supot ng pansit.“Halika Matsing, kainin natin ang pansit”, nag-aayang sabi ni Pagong. “Naku baka panis na yan” sabi ni MatsingMatsing ay tuso at palabiro. Isang araw sila ay binigyan ni Aling Muning ng isang supot ng pansit. · Isang araw binigyan sila ni Aling Muning ng isang supot ng pansit at hindi nagtagal ay nagyaya na si Pagong na kainin na ang pansit ngunit sinabi ni Matsing na nangangamoy panis na ang pansit kung kaya siya na muna ang unang titikim nito. “Halika Matsing, kainin natin ang pansit”, nag-aayang sabi ni Pagong. “Ang mabuti pa, hayaan mo muna akong kumain n’yan para masiguro natin na walang lason ang pagkain,” dagdag pa nito Isang araw, binigyan sila ni Aling Muning ng isang supot ng pansit at hindi nagtagal ay nagyaya na si Pagong na kainin na ang pansit ngunit sinabi ni Matsing na nangangamoy panis na ang pansit kung kaya siya na muna ang unang titikim nito hanggang sa naubos na ni Matsing ang pansit at walang natira para kay Pagong humingi ng tawad si Matsing Isang araw, binigyan sila ni Aling Muning ng isang supot ng pansit at hindi nagtagal ay nagyaya na si Pagong na kainin na ang pansit ngunit sinabi ni Matsing na nangangamoy panis na ang pansit kung kaya siya na muna ang unang titikim nito hanggang sa naubos na ni Matsing ang pansit at walang natira para kay Pagong humingi ng tawad si Matsing dah Isang araw sila ay binigyan ni Aling Muning ng isang supot ng pansit. Ganoon din ang ginawa ni Matsing Isang araw sila ay binigyan ni Aling Muning ng isang supot ng pansit. “Ang mabuti pa, hayaan mo muna akong kumain n’yan para masiguro natin na walang lason ang pagkain,” dagdag pa nito · Sina Pagong at Matsing ay matalik na magkaibigan. Isang araw sila ay binigyan ni Aling Muning ng isang supot ng pansit. “Naku baka panis na yan” sabi ni Matsing. Subalit makalipas ang isang linggo nalanta ang tanim na saging ni Matsing. “Halika Matsing, kainin natin ang pansit” nag-aayang sabi ni Pagong “Naku baka panis na yan”sabi ni Matsing “Ang nabuti pa, hayaan mo muna akong kumain n’yan para masiguro natin na walang lason ang pagkain” dagdag pa nito.“ “Halika Matsing, kainin natin ang pansit”, nag-aayang sabi ni Pagong. “Naku baka panis na yan” sabi ni Matsing. Mabait at matulungin si Pagong, subalit si Matsing ay tuso at palabiro.

Muning ng isang supot ng pansit. Isang araw sila ay binigyan ni Aling Muning ng isang supot ng pansit. “Halika Matsing, kainin natin ang pansit” nag-aayang sabi ni Pagong ama ina anakpusa kalabaw Muningpalengke simbahanlumang bisikleta ang ni Kuya ay sira namatalinong ay si Ang bait-bait niyo po talaga sa amin!” Napangiti si Aling Lucy nang makita ang labis ng tuwa ng mga grupo ng basurero na binigyan niya ng tinapay. “Halika. Matsing, kainin natin ang pansit” nag aayang sabi ni Pagong Tuwang-tuwa Isang araw sila ay binigyan ni Aling.“Naku baka panis na yan Isang araw, binigyan sila ni Aling Muning ng isang supot ng pansit at hindi nagtagal ay nagyaya na si Pagong na kainin na ang pansit ngunit sinabi ni Matsing na nangangamoy panis na ang pansit kung kaya siya na muna ang unang titikim nito hanggang sa naubos na ni Matsing ang pansit at walang natira para kay Pagong humingi ng tawad si MatsingMTB. “Halika Matsing, kainin natin ang pansit”, nag-aayang sabi ni Pagong. mabait at matulungin si pagong, subalit si matsing ay tuso at palabiro. Isang araw sila ay binigyan sila ni Aling Muning ng isang supot ng pansit. Mabait at matulungin si Pagong, subalit si Matsing ay tuso at palabiro. “Ang mabuti pa, hayaan mo muna akong kumain n’yan para masiguro natin na walang lason ang pagkain,” dagdag pa nito Sina Pagong at Matsing ay matalik na magkaibigan. · Matsing ay tuso at palabiro. “Naku baka panis na yan” sabi ni Matsing. Isang araw, binigyan sila ni Aling Muning ng isang supot ng pansit at hindi nagtagal ay nagyaya na si Pagong na kainin na ang pansit ngunit sinabi ni Matsing na nangangamoy panis na ang pansit kung kaya siya na muna ang unang titikim nito hanggang sa naubos na ni ang pagong at si matsing sina pagong at matsing ay matalik na magkaibigan. Isang araw sila ay binigyan ni Aling Muning ng isang supot ng pansit. isang araw, binigyan sila ni aling muning ng isang supot ng pansit at hindi nagtagal ay nagyaya na si pagong na kainin na ang pansit ngunit sinabi ni matsing na nangangamoy panis na ang pansit kung ka Mabait at matulungin si Pagong, subalit si Matsing ay tuso at palabiro. “Halika Matsing, kainin natin ang pansit”, nag-aayang sabi ni Pagong. Sina Pagong at Matsing ay matalik na magkaibigan.

Isang araw sila ay binigyan ni Aling Muning ng isang supot ng pansit. “Naku baka panis na yan” sabi ni Matsing. Isang araw, binigyan sila ni Aling Muning ng isang supot ng pansit at hindi nagtagal ay nagyaya na si Pagong na kainin na ang pansit ngunit sinabi ni Matsing na nangangamoy panis na ang pansit kung kaya siya na muna ang unang titikim nito hanggang sa naubos na ni Si Kuneho at si Pagong. Isang araw ay nagkasalubong sa daan ang Kuneho at ang Pagong Answer: Sina Pagong at Matsing ay matalik na magkaibigan. “Halika Matsing, kainin natin ang pansit”, nag-aayang sabi ni Pagong. · Isang araw, binigyan sila ni Aling Muning ng isang supot ng pansit at hindi nagtagal ay nagyaya na si Pagong na kainin na ang pansit ngunit sinabi ni Matsing na nangangamoy panis na ang pansit kung kaya siya na muna ang unang titikim nito hanggang sa naubos na ni Matsing ang pansit at walang natira para kay Pagong humingi ng tawad si Matsing · Mabait at matulungin si Pagong, subalit si Matsing ay tuso at palabiro. Mabait at matulungin si Pagong, subalit si Matsing ay tuso at palabiro.

Sina Pagong at Matsing ay matalik na magkaibigan. Ilang sandali pa, naubos na ni Moymoy ang pansit at walang natira para kay Bao. Humingi ng tawad si Moymoy dahil naubos niya ang pagkain Isang araw, binigyan sila ni Aling Muning ng isang supot ng pansit at hindi nagtagal ay nagyaya na si Pagong na kainin na ang pansit ngunit sinabi ni Matsing na nangangamoy panis na ang pansit kung kaya siya na muna ang unang titikim nito hanggang · Isang araw sila ay binigyan ni Aling Muning ng isang supot ng pansit. Ang Pagong at ang Matsing. Nagyaya si Bao na kakainin na nila ang pansit ngunit sinabi ni Moymoy na nangangamoy panis na ito. Mabait at matulungin si Pagong, subalit si Matsing ay tuso at palabiro. “Halika Matsing, kainin natin ang pansit” nag-aayang sabi ni Pagong “Naku baka panis na yan”sabi ni Matsing “Ang nabuti pa, hayaan mo muna akong kumain n’yan para masiguro natin na walang lason ang pagkain” dagdag pa nito Isang araw, binigyan sila ni Aling Muning ng isang supot ng pansit.

Mabait at matulungin si Pagong, subalit si Matsing ay tuso at palabiro. isang araw, binigyan sila ni aling muning ng isang supot ng pansit at hindi nagtagal ay nagyaya na si pagong na kainin na ang pansit ngunit sinabi ni matsing na nangangamoy panis na ang pansit kung kaya siya na muna ang unang titikim nito · SI PAGONG AT SI MATSINGSina Pagong at si Matsing ay matalik na magkaibigan. Isang araw, binigyan sila ni Aling Muning ng Isang araw sila ay binigyan ni Aling Muning ng isang supot ng pansit. “Halika Matsing, kainin natin ang pansit” nag-aayang sabi ni Pagong “Naku baka panis na yan”sabi ni Matsing “Ang mabuti pa, hayaan mo muna akong kumain n’yan para masiguro natin na walang lason ang pagkain” dagdag pa nito ang pagong at si matsing sina pagong at matsing ay matalik na magkaibigan. · Tagalog. mabait at matulungin si pagong, subalit si matsing ay tuso at palabiro.

bawat sandali hanap kita. Isang araw binigyan sila ni Aling Muning ng isang supot ng pansit at hindi nagtagal ay nagyaya na si Pagong na kainin na ang pansit ngunit sinabi ni Matsing na nangangamoy panis na ang pansit kung kaya siya na muna ang unang titikim nito hanggang sa naubos na ni Matsing · Available on: TV Computer Tablet Phone.4 thoughts on “Isang araw binigyan sila ni aling muning”

  1. Isang araw, binigyan sila ni Aling Muning ng isang supot ng pansit at hindi nagtagal ay nagyaya na si Pagong na kainin na ang pansit ngunit sinabi ni Matsing na nangangamoy panis na ang pansit kungIsang araw, binigyan sila ni Aling Muning ng isang supot ng pansit at hindi nagtagal ay nagyaya na si Pagong na kainin na ang pansit ngunit

  2. “Halika Matsing, kainin natin ang pansit”, nag-aayang sabi ni Pagong Isang araw, binigyan sila ni Aling Muning ng isang supot ng pansit at hindi nagtagal ay nagyaya na si Pagong na kainin na ang pansit ngunit sinabi ni Matsing na nangangamoy panis na ang pansit kung kaya siya na muna ang unang titikim nito hanggang sa naubos na ni Matsing ang pansit at walang natira para kay Pagong humingi ng tawad si Matsing dahil naubos at hindi nakakain si Pagong ng pansitIsang araw sila ay binigyan ni Aling Muning ng isang supot ng pansit.

  3. “Halika Matsing, kainin natin ang pansit”, nag-aayang sabi ni Pagong. “Naku baka panis na yan” sabi ni Matsing. Video CreatorIsang araw. Sila ay binigyan ni. Aling Muning ng isang platong pansit halika matsing Isang araw sila ay binigyan ni Aling Muning ng isang supot ng pansit. “Ang mabuti pa, hayaan mo muna akong kumain n’yan para masiguro natin na walang lason ang pagkain,” dagdag pa nitoAlamat ni Walding.

  4. Ganoon din ang ginawa ni MatsingMabait at matulungin siPagong, subalit si Matsing ay tuso at palabiro. Isang araw, binigyan sila ni AlingMuning ng isang supot ng pansit at hindi nagtagal ay Subalit makalipas ang isang linggo nalanta ang tanim na saging ni Matsing. Isang araw binigyan sila ni Aling Muning ng isang supot ng pansit at hindi nagtagal ay nagyaya na si Pagong na kainin na ang pansit ngunit sinabi ni Matsing na nangangamoy panis na ang pansit kung kaya siya na muna ang unang titikim nito.

Leave a Reply

Your email address will not be published.