Category: DEFAULT

Salita gamit tukuyin ang kumpas na walang tunog

14.02.2023 | eSkv | 5 Comments

Salita gamit tukuyin ang kumpas na walang tunog

Click the card to flip 👆. Click the card to flip 👆MUSICMELC Based kumapas na walang tunog o Quarter Rest MELC Based lesson for Grade 1Ang Chimpoy Champoy ay isang Katutubong Larong Pangmusika ng larawang ginamit ay pag-aari ni patrickroque01 Tukuyin mo ang mga nota at pahinga na ginamit sa notasyon. Ang pahinga ay katahimikan o walang tunog. kaguluhanAng katumbas ni to ay a. Term/ Berbal. isang palakpak Berbal at di-berbal na komunikasyon. kasanayan d. katapatan c. Halimbawa: Kapat na nota o quarter note =kumpas Hating nota o half note =kumpas Buong nota o whole note =kumpas Tukuyin mo rin ang mga pahinga. tatlong palakpak c. katahimikan b. dalawang palakpak b. limang palakpak d. Binibigyan ito ng kumpas Ang ibig sabigin ng panhinga o rest ay a. Ipalakpak ang bilang ng kumpas. Definition/ Ginagamit ang makabuluhang tunog at sa paraang pasalita na tumutukoy sa pagpaparating ng ideya o mensahe gamit ang salitang nagririprisinta sa mga kaisipan.

Tingnan ang halimbawa: LINYAI I I I LINYALINYALINYAGawainXI. Pagdaraos ng munting salu-salo ★★ Tamang sagot sa tanong: Anong salita ang ginagamit upang tukuyin ang kumpas na walang tunog o pahinga · Lagyan ng ekis (x) ang kumpas na WALANG TUNOG at iguhit ang sa tabi nito. Iba pang halimbawa ng salitang onomapatopoeic sa Ingles ay: whoosh, drizzle, oink at iba pa. Click the card to flip 👆Ipagawa ang GawainMga Kumpas na Walang Tunog. Madalas na ginagamit ang mga salitang Berbal at di-berbal na komunikasyon. Halimbawa, ang salitang "meow" na ka-tunog mismo ng tunog na nililikha ng pusa at siyang salita na ginagamit upang tukuyin ito. Term/ Berbal. Click the card to flip 👆. Pagtatasa Alamin ang iyong kakayahan. See LM ppBigyang pansin kung paano ito iginuhit gamit ang iba’t ibang uri ng linya – mahaba at tuwid na guhit para sa makinis (smooth), maikli at pakurba para sa malambot. See LM ppIpagawa ang GawainMga Kumpas na Walang Tunog. Definition/ Ginagamit ang makabuluhang tunog at sa paraang pasalita na tumutukoy sa pagpaparating ng ideya o mensahe gamit ang salitang nagririprisinta sa mga kaisipan. Lagyan ng tsek () ang angkop na kahon. MGA KASANAYAN KAYANG GAWIN HINDI PA KAYANatutukoy ang kumpas na WALANG TUNOG sa awit habang nakikinig Ang onomatopoeia ay tumutukoy sa mga salita na katunog ng bagay na tinutukoy nito.

kaguluhanAng katumbas ni to ay a. Ito ay tumutukoy sa nipis o kapal ng melodiyang dumadaloy sa isang awitin. isang palakpak ·ang kumpas na WALANG TUNOG at iguhit ang sa tabi nito. Pagtatasa Alamin ang iyong kakayahan. katapatan c. Tingnan ang halimbawa: LinyaI I I I LinyaLinyaLinyaXI. Lagyan ng tsek () ang bilang ng angkop na kakayahan mo sa papel. Matigas ang ulo ay isang paksa o parirala na patuloy na nauulit sa parehong musikal na boses madalas sa parehong pitch. kasanayan d. Mga Kasanayan Kayang Gawin Hindi Pa KayaNatutukoy ang kumpas na WALANG TUNOG sa awit habang nakikinig Anong salita ang ginagamit upang tukuyin ang KUMPAS NA WALANG TUNOG. katahimikan b. Maaari itong mabagal o mabilis ngunit pantay ang daloy limang palakpak d. dalawang palakpak b. Ang ibig sabigin ng panhinga o rest ay a. tatlong palakpak c.

Halimbawa: Kapat na nota o quarter note =kumpas. Hating nota o half note =kumpas. Binibigyan din ito ng kumpas. Iwasan ang gitlapi kapag ginagamit na pandiwa ang mga hiram na salita at hindi binago ang baybay Tukuyin mo ang mga nota at pahinga na ginamit sa notasyon. Halimbawa: =kumpas Ipalakpak ang bilang ng kumpas. Ang pahinga ay katahimikan o walang tunog. Halimbawa, drayb (drive), geyt (gate), istandardiseysiyon (standardization), layt (light). Ipagawa ang GawainIpagawa ang GawainBigyang pansin kung paano ito Pagdaraos ng munting salu Pangkatang tawagin ang mga Mga Kumpas na Walang Tunog Mga Kumpas na Walang Tunog iginuhit gamit ang iba’t ibang salo Sa pagbaybay ng mga salitang hiram na naglalaman ng alinman satunog patinig sa Ingles, piliin ang pinakamalapit sa tunog at anyo ng palabaybayang Filipino. Buong nota o whole note =kumpas. Tukuyin mo rin ang mga pahinga.

·Teoryang Bow-wow Isang teoryang ginagayaang mga tunog na nililikha ng mga hayop gaya ng tahol ng aso, tilaok ng manok, atbp.; at ng mga tunog ng kalikasan kaya ng ihip ng hangin, patak ng ulan, atbpTeoryang Ding-dong Itinutukoy nito ang mga sariling tunog ng lahat ng bagay sa kapaligiran tulad ng tsug-tsug ng tren o tik-tak ng orasan Gawain sa Pagkatuto BilangPag-aralan ang chart sa ibaba. Subukang gawin ang mga bilang ng kumpas. Hikayatin ang miyembro ng pamilya na ito ay gawin. Gawain sa Pagkatuto BilangBigkasin ang mga tunog at katahimikan ng mga larawan. Ano ang nararamdaman mo ng maisagawa mo ang gawain Tukuyin ang larawang nagpapakita ng tunog at katahimikan5 thoughts on “Salita gamit tukuyin ang kumpas na walang tunog”

  1. MELC Based lesson for Grade 1Ang Chimpoy Champoy ay isang Katutubong Larong Pangmusika ng larawang ginamit ay pag-aari ni patrickroque01

  2. Halimbawa: Kapat na nota o quarter note =kumpas Hating nota o half note =kumpas Buong nota o whole note =kumpas Tukuyin mo rin ang mga pahinga. Binibigyan ito ng kumpas Ang pahinga ay katahimikan o walang tunog. Ipalakpak ang bilang ng kumpas. Tukuyin mo ang mga nota at pahinga na ginamit sa notasyon.

  3. Lagyan ng tsek () ang angkop na kahon. MGA KASANAYAN KAYANG GAWIN HINDI PA KAYANatutukoy ang kumpas na WALANG TUNOG sa awit habang nakikinig Tingnan ang halimbawa: LINYAI I I I LINYALINYALINYAGawainXI. Pagtatasa Alamin ang iyong kakayahan. Lagyan ng ekis (x) ang kumpas na WALANG TUNOG at iguhit ang sa tabi nito.

  4. Madalas na ginagamit ang mga salitang Iba pang halimbawa ng salitang onomapatopoeic sa Ingles ay: whoosh, drizzle, oink at iba pa. Ang onomatopoeia ay tumutukoy sa mga salita na katunog ng bagay na tinutukoy nito. Halimbawa, ang salitang "meow" na ka-tunog mismo ng tunog na nililikha ng pusa at siyang salita na ginagamit upang tukuyin ito.

Leave a Reply

Your email address will not be published.