Category: DEFAULT

Kung paano makaka iwas sa droga clip art

05.03.2023 | 3nifer | 4 Comments

Kung paano makaka iwas sa droga clip art

Magisip ng ibang mga bagay na pwede mong pagkalibangan sa halip · PLANO ng gobyerno na ma-educate ang mga bata ukol sa masamang dulot ng illegal drugs at kung paano ito maiiwasan. Masdan ang sinasabi ng kaniyang mga kilos para malaman kung ano ang kaniyang pakiramdam ukol sa droga. Sisimulan ang pag-educate sa mga batang nasa kindergarten hanggang Grade Tungkol sa: Pagkalululong sa Bawal na Gamot. Makisalimuhang madalas sa mga taong nagsisikap manatiling malinis sa alak at droga. Iparamdam sa kaniya na ayos lang na maging prangka at tapat siya sa inyo. Matuto nang higit pa. Makinig sa sasabihin ng iyong anak at maging handang sagutin ang kanyang mga katanungan tungkol sa droga. Kapag araw araw eh nararamdaman mo ang pagbabago, hahanap hanapin mo na ang ginhawang dulot ng malusog na katawan at baka ikaw na mismo ang magtapon sa mga droga.-Laging makipag-usap sa mga kaibigan o kapamilya mo kapag nasstress ka. Huwag naman siyang takutin ·Sanayin ang sarili sa malusog na klase ng eehersisyo, pagkain ng masusustansya at pag-bubulay bulay sa magagandang epekto ng paghinto sa droga ang mga makakatulong sayo na iwasan yan. Umiwas sa mga lugar na maaring maghikayat muli sa iyo sa alak at droga. Makipagtulungan sa iba na mag-plano ng pagtitipon kung saan walang droga at alak na ginagamit. Ipakipag-usap sa kaniya ang mga dahilan kung bakit nakasasama ang pag-abuso sa mga ipinababawal na gamot. Tungkol sa: KalusuganIwasan ang matinding pag-sermon.

  • Huwag nang hintayin ang problemaMaging role model sa mga · Paano makaiiwas ang ating anak sa droga?Mula sa edadpataas, pag-usapan na ang isyu ng droga habang naghahapunan.
  • Umiwas sa mga lugar na maaring maghikayat muli sa iyo sa alak at droga. Makipagtulungan sa iba na mag-plano ng pagtitipon kung saan walang droga at alak na ginagamit Makisalimuhang madalas sa mga taong nagsisikap manatiling malinis sa alak at droga. · Makikita mo rin na sa paggawa nito, makakatulong din sa pagbabago ng iyojng sarili.
  • Isasakatuparan umano ang planong ito sa lalong · Ayon sa gobyerno, mahalagang malaman ng mga bata ang masamang dulot nang paggamit ng ilegal na droga at ang mga paraan kung paano makakaiwas dito.

Huwag nang hintayin ang problemaMaging role model sa mga anak Sales and Geyrozaga. Ang pinakamabuting paraan para magawa ito ay ang matuto ng mas mabuting mga paraan para kayanin Paano ako makakaiwas sa droga at alak Kapag ang isang tao ay nalampasan ang pisikal na adiksyon, mahalagang matutunan kung paano manatiling malinis na sa droga at alak para hindi na maling bumalik sa bisyo. · Paano makaiiwas ang ating anak sa droga?Mula sa edadpataas, pag-usapan na ang isyu ng droga habang naghahapunan. J·. Limang Paraan Upang Makaiwas Ang Mga Kabataan sa Paggamit ng DrogaDisiplinahin sila ng mabuti, lalo na habang lumalaki at nagkakaroon na ng sariling isipIturo sakanila ang mga masasamang epekto kapag ang isang tao ay nalulong sa droga · ITO ANG PARAAN UPANG MAIWASAN ANG DROGA.

Tayo rin dapat ay maging aware sa mga magiging epekto nito sa 'tin. Hindi rin dapat tayo magpaapekto sa peer pressure Drugs,Alcohol, alak ay bahagi na ng kultura ng Kanluranginagamit ito sa mga pagdiriwang at pakikisalamuha sa lipunan, at nakadaragdag ito ng mga ritwal sa isang relihiyon. Alam ng karamihan ng mga Amerikano na ang labis na pag-inom ay maaaring maging sanhi ng mga aksidente at pagkalulong. Ngunit iyan ay bahagi lamang ng kuwento Ang Katotohanan Tungkol sa Mga Droga, Bakit Gumagamit ng Mga Droga Ang Mga Tao, Libreng Booklet: Foundation for a Drug Free World (USA) (International) + · Paano natin maiiwasan ang droga bilang kabataan Tayo'y makinig sa disukusyon sa klase lalo na kapag tungkol dito ang pinag-uusapan. Dapat ay ating malaman ang ating kahihitnatnan kapag ito'y hindi natin maiwasan.

Layunin ng programang ito na mailayo ang mga Pilipino sa paggamit ng bawal na gamot o droga kung tawagin ng karamihan Maiiwasan natin ang drogra sa pamamagitan ng mga sumusunod: Isa sa mga programa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Oplan Tokhang na sinimulan niya pagpasok ng kanyang termino bilang pangulo.4 thoughts on “Kung paano makaka iwas sa droga clip art”

  1. Problema o sakit sa pag-iisip, tulad ng depresyon, pagkasiphayo, o ADHD. Mababang tingin sa sarili, nakakaramdam na hindi sila tanggap sa lipunan Narito ang karaniwang mga mga dahilan ng paggamit ng droga sa mga kabataan. Pagkakaroon ng matinding at nakaka-traumang karanasan, tulad ng aksidente sa sasakyan o pagiging biktima ng pang-aabuso.

  2. Isasakatuparan umano ang planong ito sa lalong Ayon sa gobyerno, mahalagang malaman ng mga bata ang masamang dulot nang paggamit ng ilegal na droga at ang mga paraan kung paano makakaiwas dito.

  3. Huwag nang hintayin ang problemaMaging role model sa mga anak Paano makaiiwas ang ating anak sa droga?Mula sa edadpataas, pag-usapan na ang isyu ng droga habang naghahapunan.

  4. Hindi rin dapat tayo magpaapekto sa peer pressure Dapat ay ating malaman ang ating kahihitnatnan kapag ito'y hindi natin maiwasan. Paano natin maiiwasan ang droga bilang kabataan Tayo'y makinig sa disukusyon sa klase lalo na kapag tungkol dito ang pinag-uusapan. Tayo rin dapat ay maging aware sa mga magiging epekto nito sa 'tin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.