Category: DEFAULT

Talata ng biblia ukol sa huwag sayangin ang pagkakataon

08.03.2023 | Katёнka | 5 Comments

Talata ng biblia ukol sa huwag sayangin ang pagkakataon

Sa sukat na inyong ipinanukat ay isusukat sa inyo. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya Huwag Hahatol sa KapwaHuwag kayong hahatol upang hindi kayo hatulan. Bakit mo tinitingnan ang puwing sa mata ng iyong kapatid Ngunit hindi mo tinitingnan ang troso na nasa iyong mata. Ang pag-aasawa ay isang magandang bagay, at ang mga talatang Bibliya na ito ay gagabay sa iyo sa isang matagumpay na pag-aasawa Ito ay sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo. Narito, papaano mo sabihin sa iyong kapatid: Payagan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata ·talata ng bibliya tungkol sa pag-aasawa sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. "HUWAG NATING SAYANGIN ANG PAGKAKATAON NA IBINIBIGAY SA ATIN NG DIYOS." ; ANG NAKAKABAHALANG AGENDA NG DIABLO SA ATINGजुल॰ · व्यू Gamitin ninyo nang lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon (Efeso s –16) Sa Aklat ni Mormon, mababasa natin ang tungkol sa isang lalaking nagngangalangat huwag mag-alinlangan sa pagtitiwala sa Diyos anuman ang mangyariKaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti; pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya 7 Huwag kang gagawa ng masama laban sa sambayanan, nang hindi ka kasuklaman ng iyong mga kababayanHuwag mo nang balikan ang dati mong kasalanan, magbago ka sa unang parusa pa lamangHuwag mong sabihing, “Pahahalagahan ng Panginoon ang aking pagsuyo, at lagi niyang tatanggapin ang bawat handog ko sa kanya.”Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti; pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa.

  • 7 Huwag kang gagawa ng masama laban sa sambayanan, nang hindi ka kasuklaman ng iyong mga kababayanHuwag mo nang balikan ang dati mong kasalanan, magbago ka sa unang parusa pa lamangHuwag mong sabihing, “Pahahalagahan ng Panginoon ang aking pagsuyo, at lagi niyang tatanggapin ang bawat handog ko sa kanya.”Mga Katanungan tungkol sa Pag-aasawaTungkol naman sa inyong sulat, ganito ang masasabi ko: Mabuti sa isang tao na huwag makipagtalik[ a]Ngunit dahil sa lumalaganap na pakikiapid, bawat lalaki o babae ay dapat magkaroon ng sariling asawaDapat tuparin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa, at gayundin naman ang babae
  • Tahanan. Makipag-ugnayan sa amin. Plano sa pagbabasa ng Bibliya. Tungkol sa amin Mga taludtod sa Bibliya. Mga punto ng panalangin. Talata ng araw. Mga Katanungan tungkol sa Pag-aasawaTungkol naman sa inyong sulat, ganito ang masasabi ko: Mabuti sa isang tao na huwag makipagtalik[ a]Ngunit dahil sa lumalaganap na pakikiapid, bawat lalaki o babae ay dapat magkaroon ng sariling asawaDapat tuparin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa, at gayundin naman ang babaetalata ng bibliya tungkol sa pag-aasawa sa pagitan ng isang lalaki at isang babae PANALANGIN PO. Mag-sign in.
  • 7 Huwag kang gagawa ng masama laban sa sambayanan, nang hindi ka kasuklaman ng iyong mga kababayanHuwag mo nang balikan ang dati mong kasalanan, magbago ka sa unang parusa pa lamangHuwag mong sabihing, “Pahahalagahan ng Panginoon ang aking pagsuyo, at lagi niyang tatanggapin ang bawat handog ko sa kanya.”Minusstarts at Huwag Sayangin Ang Pagpapagal Ng SugoComposition by Brother Daniel Solano IIIArrangement by Brothers Crisnie Villastique & Ricardo Batu

Narito, papaano mo sabihin sa iyong kapatid: Payagan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata Sagot. Mahalaga ang pamamahala ng oras dahil sa kaiklian ng ating buhay sa mundo. Bakit mo tinitingnan ang puwing sa mata ng iyong kapatid Ngunit hindi mo tinitingnan ang troso na nasa iyong mata. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya Huwag Hahatol sa KapwaHuwag kayong hahatol upang hindi kayo hatulan. Sa sukat na inyong ipinanukat ay isusukat sa inyo. Gaya ng sinabi ni David, "Yahweh, sana'y sabihin mo kung kailan mamamatay, kung gaanong katagal pa kaya ako mabubuhay." Ang damdam ko sa sarili'y pinaikli mo ang buhay, sa harap mo ang buhay ko'yTALATA TUNGKOL SA PANDEMYA. Mas maikli kaysa sa ating iniisip ang ating pananahan dito sa lupa. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti; pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Ipagpatuloy lang ang pagbabasa hanggang sa dulo nang artikulong ito dahil magbibigay kami ng mga maikling talata. Nawa kayo ay masiyahan at maging inspirasyon ang mababasa ninyong mga halimbawa ng talata tungkol sa karanasan sa panahon ng pandemyaTalata tungkol sa Pandemya Ito ay sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo.

· Ang talatang pinamagatang Huwag matakot na talakayin ang coronavirus ay isang halimbawa ng isang talata tungkol sa karanasan sa panahon ng pandemya (Covid).Ang talatang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang maging matatag at huwag mawalan ng pag-asa sa pagsubok na dulot ng panahon ng pandemya (Covid)5 thoughts on “Talata ng biblia ukol sa huwag sayangin ang pagkakataon”

  1. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. RTPV Magandang Balita Bible (Revised)Huwag ninyong sayangin ang panahon nʼyo; gamitin nʼyo ito sa paggawa ng mabuti,Gamitin ninyo nang lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon Mga Taga-Galacia RTPV Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti; pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa.

  2. Ito ay isang makapangyarihang paalala na hindi nais ng Diyos ang lahat ng uri ng pagkakautang na hindi nababayaran sa tamang panahon (tingnan din ang Mga Awit). Sa kabilang banda, hindi naman tahasang pinagbabawalan ng Bibliya ang mga mananampalataya na magkaroon ng utangRemember the prophet Jonah Pinadala siya ng Panginoon para magbigay ng warning: “Gugunawin ang Nineve pagkaraan ng apatnapung araw! Sa Roma pinaalalahanan ni Pablo ang mga Kristiyano na huwag magkaroon ng anumang sagutin sa kapwa maliban sa pag-ibig.

  3. Sa sukat na inyong ipinanukat ay isusukat sa inyoDatapuwa't huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng isang libong taon, at ang isang MateoSNDHuwag Hahatol sa KapwaHuwag kayongBible Gateway Passage Resources Hebrew/Greek Your Content MateoAng Salita ng Diyos Huwag Hahatol sa KapwaHuwag kayong hahatol upang hindi kayo hatulanIto ay sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo.

  4. ang Panginoong nagpahintulot na siya'y mabigo, ang siya ring magkakaloob sa kanya ng tagumpayHuwag kang maghanap ng kasinungalingan na maipaparatang sa iyong mga kaibiganHuwag kang magsisinungaling kailanman, sapagkat walang kabutihang maidudulot ang ugaling iyanSa kapulungan ng matatanda, huwag kang madaldal; sa iyong pananalangin, huwag kang paulit-ulit ng walang katuturan1 TimoteoHuwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay

  5. Ang pag-aasawa ay isang magandang bagay, at ang mga talatang Bibliya na ito ay gagabay sa iyo sa isang matagumpay na pag-aasawaSa kapangyarihan ng bautismo at ng apoy ng Espiritu Santo. Huwag sayangin ang pagkakataon sa kahihintay, Na matupad at abala sa pagsusubaybay; Ang mga talata ng bibliya tungkol sa pag-aasawa sa pagitan ng isang lalaki at isang babae.

Leave a Reply

Your email address will not be published.