Category: DEFAULT

Mahahawa ba ako sa taong nakagat ng aso

08.03.2023 | BergInna | 2 Comments

Mahahawa ba ako sa taong nakagat ng aso

Ang mga aso ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng tao mula sa sakit na rabies, ayon sa World Health Organization (WHO). Nagkakaroon nito ang tao kapag nakagat ng aso o iba pang hayop na infected ng virus. Ang pagsasanay sa mga aso na makihalubilo nang tama sa tao ay makatutulong sa pagpapababa ng transmisyon ng rabis sa pamamagitan ng pagpigil ng mismong sanhi ng mga kagat ng aso Tinatayang% ng lahat ng mga kaso ng rabies ay mula sa aso. Puwede ring maipasa ito kapag nalawayan ng infected na hayop ang sariwang sugat ng tao · Tips para makaiwas sa rabiesPara makaiwas sa sakuna at makasakit ng ibang tao, pabakunahan ang inyong mga alagang asoHuwag hayaang makawala ang aso at lagyan ito ng taliIreport ang Dahil dito, ang pagbabakuna ng hindi bababa saporsiyento ng mga aso sa mga lugar na kung saan ang rabis ay endemic ay makapipigil sa pagkalat ng sakit. Isang viral disease ang rabies. · Mga dapat malaman tungkol sa kagat ng aso.2 thoughts on “Mahahawa ba ako sa taong nakagat ng aso”

  1. Isa sa mga unang sintomas ng rabies ay maaaring maging katulad ng sa trangkaso, panghihina ng katawan, lagnat, o sakit ng ulo. Ang mga kagat na nagmula sa hindi nabakunahang mga aso ay dahilan ng halos lahat ng Larawan mula sa iStock. Ang mga sintomas na ito ay maaaring tumagal ng ilang araw. Maaari ring magkaranas ng hirap sa paghinga o isang prickling o pangangati sa lugar ng kagatAng mga tao ay nakakukuha ng rabis kapag sila ay nakagat ngtaon.

  2. Alam mo ba ang gagawin na first aid kung maging biktima ng kagat ng aso ang iyong anak Heto ang mga importanteng safety tips tungkol dito

Leave a Reply

Your email address will not be published.