Category: DEFAULT

Magandang balita biblia santiago 4:14

09.03.2023 | Noisa | 4 Comments

Magandang balita biblia santiago 4:14

Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Juan Magandang Balita Biblia (MBB05)Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang n Carry Magandang Balita BibliaFilipino Bible App wherever and whenever you want to help enlighten your mind with the complete, fast and easy to use daily Bible App. 💖CUSTOMIZE YOUR BIBLEMagandang Balita BibliaNi hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas! Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) I-download ang The Bible App Ngayon Biblia Mga Gabay Mga Palabas Kunin ang App Santiago Santiago RTPV05 # Kawkayo sa akin, kayong nagsasabi, “Ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taon kaming titigil doon, mangangalakal kami at kikita nang malaki.”Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas! Santiago Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas! Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawalaSa halip ay sabihin ninyo, “Kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon.”Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang, at iyan ay masama!

Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas! Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawalaSa halip ay sabihin ninyo, “Kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon.”Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang, at iyan ay masama!Magandang Balita Biblia App contains the Old Testament and New Testament, providing an easier way to feel God’s word in your heart and to feel heaven closer to you and your loved ones. Carry Magandang Balita Biblia App wherever and whenever you want to help enlighten your mind with the most complete, fast and easy to use daily Bible App Juan Magandang Balita Biblia (MBB05)Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang n
Kaaway ng Diyos ang Kaibigan ng SanlibutanSaan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooba Magandang Balita Biblia () This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at
Download Now! Magandang Balita Biblia is the best Application to carry God’s Word. Have the Holy Bible at your fingertips anytime and anywhere you go. Magandang Balita Biblia App contains the Old Testament and New Testament, providing an easier way to feel God’s word in your heart and to feel heaven closer to you and your loved ones Carry Magandang Balita BibliaFilipino Bible App wherever and whenever you want to help enlighten your mind with the complete, fast and easy to use daily Bible App. 💖CUSTOMIZE YOUR BIBLE. 📖 Works Offline: Read the Holy Bible in offline without internet access. 📖 Easy Reading: Adjust font, text size and contrast for bright or low-light

Ito ang Magandang Mga Kawikaan Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Ang latigo'y para sa kabayo, ang bokado'y para sa asno, ang pamalo naman ay sa mangmang na tao Kung akin ngang muling itayo ang mga bagay na aking sinira, sa aking sarili ay pinatutunayan ko na ako'y suwailSapagka't ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay, sa kautusan, upang ako'y mabuhay sa DiosAko'y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin: at ang buhay na 2 Timoteo Magandang Balita Biblia (MBB05) Alalahanin mo si Jesu-Cristo, ang muling binuhay at nagmula sa angkan ni David.

Tagalog English Bible - Biblia. Books Sapagka't dadalhin ng Dios ang bawa't gawa sa kahatulan, pati ng bawa't kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ang Dating BibliaPhilippines Bible Society (), Tagalog (Philippines National Language)Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia)Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Tagalog Bible (Ang Biblia): Easy to use Bible App in Flipino for daily offline Bible book reading. Books.4 thoughts on “Magandang balita biblia santiago 4:14”

  1. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawalaSa halip ay sabihin ninyo, “Kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon.”Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang, at iyan ay masama! Magandang Balita BibliaNi hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas!

  2. Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) I-download ang The Bible App Ngayon Biblia Mga Gabay Mga Palabas Kunin ang App Santiago Santiago RTPV05 Santiago Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas! Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala.

  3. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala # Kawkayo sa akin, kayong nagsasabi, “Ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taon kaming titigil doon, mangangalakal kami at kikita nang malaki.”Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas!

  4. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawalaSa halip ay sabihin ninyo, “Kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon.”Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang, at iyan ay masama! Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas!

Leave a Reply

Your email address will not be published.