Category: DEFAULT

Kamay sa dibdiblupang hinirang

03.03.2023 | Mag1lan | 2 Comments

Kamay sa dibdiblupang hinirang

Di ka pasisiil. Lupang Hinirang, Ang bansa natin ay pinili (annointed land) Duyan ka ng magiting, Tayo ay bansa ng matatapang. Sa manlulupig, Sa mga mananakop. Hindi tayo magpapatalo. ay nananalaytay sa dugo ng mga Pilipino. Sa dagat at bundok, Sa mga karagatan at sa mga kabundukan. Sa simoy at sa langit mong bughaw Musikwela Kids TV is an onlineFilipinoEduEntertainmentShow that promotes goodFilipinoTraits,FilipinoCultureandValues,LoveforPH while showcasingDepE Version with lyrics: magiliw, perlas ng silangananAlab ng Puso, sa dibdib mo'y Hinirang, Duyan ka ng Magiting HB specifies the proper rendition of “Lupang Hinirang” in accordance with the musical arrangement and composition of Juan Felipe/4 beat when played, within the range of to Sa dibdib mo’y buhay.

WATAWAT NG. PILIPINAS. f LAYUNIN. Natatalakay ang kahulugan ng. pambansang awit at watawat. bilang mga sagisag ng bansa. Naipapakita ang paggalang sa. pambansang awit at watawat. bilang tanda ng pagmamahal sa2 thoughts on “Kamay sa dibdiblupang hinirang”

  1. Di ka pasisiil Lupang Hinirang, Ang bansa natin ay pinili (annointed land) Duyan ka ng magiting, Tayo ay bansa ng matatapang. Sa manlulupig, Sa mga mananakop. ay nananalaytay sa dugo ng mga Pilipino. Sa silangang bahagi ng daigdig, ang Pilipinas ay parang perlas sa dagat ang kagandahan. Alab ng puso, Ang parang nagliliyab na “passion” Sa dibdib mo’y buhay.

  2. Musikwela Kids TV is an onlineFilipinoEduEntertainmentShow that promotes goodFilipinoTraits,FilipinoCultureandValues,LoveforPH while showcasingDepE

Leave a Reply

Your email address will not be published.