Category: DEFAULT

Kompetiisyon sa presyo at kapital

09.03.2023 | Ребе | 2 Comments

Kompetiisyon sa presyo at kapital

ekonomistang Pranses na nagpahayag ng ideya patungkol sa payak na paglalrawan ng buong ekonomiya. Ang perang kinikita ng isang bansa ay ang pera namang ipinangpapagawa nila ng ibat ibang Terms in this set (49) Macroeconomics. Oligopolyo dito pinag-uusapan at sinusuring mabuti and kabuuang gawain ng ekonomiya. Sambahayan. Sa ating maikling pag-uusap nakita natin na talagang mahalaga ang pag-aaral ng ekonomiks. pinagmumulan ng salik ng produksiyon. Francois Quesnay. Bakit mahalaga ang kompetisyon sa ekonomiya para sa kapitalismo. Sa pangkalahatan ang agrikultura ay nagbibigay ng malaking kontribusyon sa pag-asenso ng isang bansa. Physiocrats. grupo ng mga ekonomista na naniniwala sa kahalagahan ·Malaki ang kontrol ng kalakalan pagdating sa presyo ng mga produkto at serbisyo sa pamamagitan ng kasunduanMahirap ang pagpasok ng mga bagong prodyuser sa ganitong pamilihan dahil napakalaking kapital at paglulunsad ng malakihang produksiyonGumagastos ng malaki sa pananaliksik at pag-unlad.2 thoughts on “Kompetiisyon sa presyo at kapital”

  1. Sa kompetisyon ng mga kapitalistang di nagkakalayo ang kalidad ng produkto, sila'y magkakatalo kung sino ang makakagawa ng produkto sa mas murang halaga Para makaungos at manaig sa kompetisyon, kailangang makatipid ang isang kapitalista sa gastos sa produksyon habang pinauunlad nito ang kalidad ng produkto.

Leave a Reply

Your email address will not be published.