Category: DEFAULT

Ang mabait na anak ay galing sa panginoon

09.03.2023 | СосАчки | 2 Comments

Ang mabait na anak ay galing sa panginoon

中文 čeština Nederlands Français ქართული ენა Deutsch हिंदी Italiano 日本語 한국어 മലയാളം Português Pyccĸий Srpski, Српски Español Svenska Tagalog Genesis Ang Panginoon, ang Dios ng langit, na kumuha sa akin sa bahay ng aking ama, at sa lupaing aking tinubuan, at sa akin ay nagsalita, at sa akin ay sumumpa, na nagsasabi, Sa iyong binhi, ibibigay ko ang lupaing ito: ay magsusugo siya ng kaniyang anghel sa unahan mo, at papag-aasawahin mo roon ang aking anak1 Maigi ang dukha na lumalakad sa kaniyang pagtatapat kay sa suwail sa kaniyang mga labi at mangmangGayon din ang kaluluwa na walang kaalaman ay hindi mabuti; at siyang nagmamadali ng kaniyang mga paa ay nagkakasalaAng kamangmangan ng tao ay sumisira ng kaniyang lakad; at ang kaniyang puso ay nagagalit laban sa Panginoon Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang: Nguni't ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Itigil. 中文 čeština Nederlands Français ქართული ენა Deutsch हिंदी Italiano 日本語 한국어 മലയാളം Português Pyccĸий Srpski, Српски Español Svenska Tagalog Wika ng Biblia KawikaanBahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang: nguni't ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. ABTAG: Ang Biblia (/) Salin. KawikaanBahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang: nguni't ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon.

  • Kawikaan Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang: nguni't ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon 1 Maigi ang dukha na lumalakad sa kaniyang pagtatapat kay sa suwail sa kaniyang mga labi at mangmangGayon din ang kaluluwa na walang kaalaman ay hindi mabuti; at siyang nagmamadali ng kaniyang mga paa ay nagkakasalaAng kamangmangan ng tao ay sumisira ng kaniyang lakad; at ang kaniyang puso ay nagagalit laban sa PanginoonAng kayamananAng mabait na babae ay putong sa kaniyang asawa: nguni't siyang nakahihiya ay parang kabulukan sa kaniyang mga buto.
  • Tagubilin sa mga Magulang at mga AnakMga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, [alang-alang sa Panginoon,] sapagkat ito ang nararapat“Igalang mo ang iyong ama at i
  • Genesis Ang Panginoon, ang Dios ng langit, na kumuha sa akin sa bahay ng aking ama, at sa lupaing aking tinubuan, at sa akin ay nagsalita, at sa akin ay sumumpa, na nagsasabi, Sa iyong binhi, ibibigay ko ang lupaing ito: ay magsusugo siya ng kaniyang anghel sa unahan mo, at papag-aasawahin mo roon ang aking anak.
  • Kawikaan Ang mabait na babae ay putong sa kaniyang asawa: nguni't siyang nakahihiya ay parang kabulukan sa kaniyang mga buto. Kawikaan Sapagka't sinomang nakakasumpong sa akin, ay nakakasumpong ng buhay Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang: nguni't ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon.

Kawikaan ★★ Tamang sagot sa tanong: Unang makaksagot nito ay isang matalino at mabait na Kawikaan Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang: nguni't ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. (Mga Kawikaan) Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang: nguni't ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. (Proverbs) House and riches are the inheritance of fathers: and a Ang mabait na babae ay putong sa kaniyang asawa: nguni't siyang nakahihiya ay parang kabulukan sa kaniyang mga buto.2 thoughts on “Ang mabait na anak ay galing sa panginoon”

  1. 1 Maigi ang dukha na lumalakad sa kaniyang pagtatapat kay sa suwail sa kaniyang mga labi at mangmangGayon din ang kaluluwa na walang kaalaman ay hindi mabuti; at siyang nagmamadali ng kaniyang mga paa ay nagkakasalaAng kamangmangan ng tao ay sumisira ng kaniyang lakad; at ang kaniyang puso ay nagagalit laban sa Panginoon

  2. Wika ng Biblia Itigil. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang: Nguni't ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. ABTAG: Ang Biblia (/) Salin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.