Category: DEFAULT

Finals-aralin-5-paghahanda-sa-pagsasalin maam lumbrera.pdf

08.03.2023 | levencton | 2 Comments

Finals-aralin-5-paghahanda-sa-pagsasalin maam lumbrera.pdf

Paghahanda: Paano I. Layunin Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasaahang matamo ang mga tiyak na layunin sa pag-aaral ng mga sumusunod: a.) nakapaglalarawan sa mga paghahanda sa pagsasalin; b.) natutukoy ang pagkakaiba ng pampanitikan at uring teknikal; at c.) nakapagbabahagi sa kahalagahan ng paghahanda. Pagbalikwas ito sa mga teorya sa pagsasalin na karamihan ay mga teoryang lingguwistiko o nakatuon sa estruktura tungo sa mga teoryang nakatuon sa gamit at halagang sosyokultural. Ang tingin nito sa pagsasalin ay Terms in this set () paghahanda sa pagsasalinpagpili ng tekstopagbasa sa tekstopagsusuri at interpretasyon ng tekstong isasalinpagsasaliksik sa author at sa tekstong isasalinpagtukoy sa layon ng pagsasalinpagtukoy sa pinagkukunan ng salinpagtukoy sa teorya sa pagsasalin Ang isang tagasalin ay dapat makaramdam ng natural na pagkagusto sa tekstong isasalin o ang tinatawag na “natural affinity.” Kahit ang isang tagasalin ay kinomisyon lamang na magsalin ng isang materyal, kapag tinanggap niya ito, para na rin siyang nagpasiyang piliin ang teksto dahil maaari naman niya itong tanggihan kung ayaw niya Download Paghahanda sa Pagsasalin at Paano and more Legal English Study Guides, Projects, Research in PDF only on Docsity! Isinasaalang-alang nito ang mga kontekstuwal na salik sa pagsasalin ng isang teksto gaya ng kultura ng mga target na mambabasa o ng kliyenteng nagpasalin. II· Rubin's Pathology (Raphael Rubin; David S. Strayer; Emanuel Rubin; Jay M. McDonald (M.D.)) Conceptual Framework and Accounting Standards (Conrado T. Valix, Jose F. Peralta, and Christian Aris M. Valix) Final ExamAng Pagsasaling Pampanitikan ay isang aralin kung saan ipinakikita ang uri ng. Ang Pagsasaling Pampanitikan ay isang aralin kung saan ipinakikita ang uri ng pa Isa sa mga pangunahing tagapagsulong nito si Hans Vermeer (–), isang Alemang lingguwista at iskolar sa pagsasalin.

AralinPagbatid sa mga Pangunahing Batayang Simulain sa Pagsasalin A. Anu-ano Ang Mga Tiyak Na Matututunan Mo Matapos mapag-aralan ang araling ito, inaasahang matatamo mo ang mga sumusunod na kasanayanNababatid ang pangunahing batayang simulain sa pagsasalinNatutukoy ang mga katangiang dapat taglayin ng tagapagsaling-wika 3 Kilalanin ang kalikasan ng tekstong isasalin, kung ________ ba ito o ________Pagsusuri at Interpretasyon ng Tekstong Isasalin Sa bahaging ito, inuunawa ng tagasalin ang nilalaman ng teksto sa kabuoanPagpili sa Tekstong Isasalin "natural affinity"Pagbasa sa Teksto Dapat basahin muna ng tagasalin ang tekstong isasalin
tekstong isasalin fKasabay ng panimulang pagbasa ang pagsusuri at pagpapakahulugan sa tekstong SL. Sa yugtong ito, Kailangang tiyakin ng tagasalin ang uri ng teksto upang makaisip siya ng angkop na estratehiyang ilalapat niya sa pagsasalin. Mahalaga rin ang pagsusuri sa nilalaman nang sa gayon ay matiyak kung anong AralinPaghahanda sa Pagsasalin. Ang Pagsasalin Bílang Proseso. Ang pagsasalin ay isang proseso. Hindi ito simpleng pagtutumbas ng mga salita mula SL pa-TL. Kasama rito ang maingat na paghahanda sa pagsasalin, aktuwal na pagsasalin, at ebalwasyon ng salin. Ang triangulasyong ito ang titiyak ng kalidad ng salin
Itinayo ng UST ang kauna-unahang Sentro sa Salin sa bansa Pagsasalin (FIL 2). Umiiral ang mga propesyonal na organisasyon ng mga tagasalin gaya ng FIT, PATAS, at iba pa. Bukod sa pormal na digri (PhD Filipino –Pagsasalin sa UPD) at mga kurso sa pagsasalin, tulóy-tulóy rin ang mga pagsasanaysa pagsasalin Detalyadong Banghay Aralin Sa Araling PanlipunanI. Layunin: Pagkatapos ng aralin % ang mga mag aaral ay inaasahan na matutunan ng% na kaalaman ang mga sumusunodnaipapaliwanag ang katangian ng top down approach at bottom up approachnasusuri ang pagkakaiba ng dalawang approach ng pagtugon sa suliraning pangkapaligiran II

o Hindi ito simpleng pagtutumbas ng mga salita mula SL pa-TL. o Kasama rito ang maingat na paghahanda sa pagsasalin, aktuwal na pagsasalin, at ebalwasyon ng salin ARALINPAGHAHANDA SA PAGSASALIN Ang Pagsasalin Bílang Proseso o Ang pagsasalin ay isang proseso.2 thoughts on “Finals-aralin-5-paghahanda-sa-pagsasalin maam lumbrera.pdf”

  1. Kilalanin ang kalikasan ng tekstong isasalin, kung ________ ba ito o ________Pagsusuri at Interpretasyon ng Tekstong Isasalin Sa bahaging ito, inuunawa ng tagasalin ang nilalaman ng teksto sa kabuoanPagpili sa Tekstong Isasalin "natural affinity"Pagbasa sa Teksto Dapat basahin muna ng tagasalin ang tekstong isasalin

  2. Ang Pagsasaling Pampanitikan ay isang aralin kung saan ipinakikita ang uri ng pa Rubin's Pathology (Raphael Rubin; David S. Strayer; Emanuel Rubin; Jay M. McDonald (M.D.)) Conceptual Framework and Accounting Standards (Conrado T. Valix, Jose F. Peralta, and Christian Aris M. Valix) Final ExamAng Pagsasaling Pampanitikan ay isang aralin kung saan ipinakikita ang uri ng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.