Category: DEFAULT

Sa bibliya pala sasalalulain ng diyos si muhamad hahhahah

09.03.2023 | Жеводан | 4 Comments

Sa bibliya pala sasalalulain ng diyos si muhamad hahhahah

[Juan ]. Walang anak sina Abraham at Sarah (na itinuturing na isang kahihiyan ng panahong iyon), ngunit ipinangako ng Diyos kay Abraham na magkakaroon sila ng anak (Genesis). Ang anak na ito ang magiging tagapagmana ng malaking · Gayundin, sinabi ni Hesus: Pupunta ako sa Ama, sapagkat ang Ama ay higit na dakila kaysa akin. Malinaw sa Bibliya na ang Diyos ay hindi nakikita at hindi isang tao: 'Hindi mo maaaring makita ang Aking mukha; sapagkat hindi Ako maaaring makita ng tao at siya'y mabubuhay' Dahil Diyos ang Awtor ng Bibliya. (Basahin angTesalonica) Hindi sariling kaisipan, o opinyon, ang isinulat ng mga manunulat ng Bibliya kundi “nagsalita [sila] mula sa Diyos habang ginagabayan sila ng banal na espiritu.” a (2 Pedro) Ginamit ng Diyos ang kaniyang banal na espiritu para gabayan, o pakilusin, sila na isulat ang sa iyong galit, baka ako’y iuwi mo sa walaAng isa pang halimbawa ng pananampalataya sa buhay ni Abraham ay makikita sa kapanganakan ng kanyang anak na si Isaac. Sinulat nya sa mahigit na dalawang libong taon na ang nakakalipas, ang Jeremiah Alam ko, O Panginoon, na ang lakad ng tao ay wala sa kanyang sarili; wala sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Ituwid mo ako, O Panginoon, ngunit sa katarungan, huwag.

Sabi niya: ‘Dalhin mo si Isaac sa bundok na ipakikita ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa Pero, tandaan mo, nangako ang Diyos na ang mga anak ni Abraham ay titira Kaya pinahintulutan ng Diyos si Satanas na kunin ang kayamanan at ang buhay ng mga anak ni Job. Sa huli, pinahintulutan ng Diyos si Job na magkaroon ng karamdaman. Nagkaanak sila ng sanggol na lalaki na nagngangalang Isaac! Nalungkot ng labis si Job ngunit hindi Niya sinisi ang Diyos sa mga pangyayari (Job ; –8) Sa unang tatlong talata, makikita natin ang pagtawag ng Diyos kay Abraham: "Sinabi ni Yahweh kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Nang malaki na si Isaac, ang pananampalataya ni Abraham ay sinubok ni Jehova. Papatayin mo siya doon at ihahandog mo siya bilang isang hain.’.

Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo, at ihandog mo siya sa akin.” Tinawag siya ng Diyos, “Abraham!” “Narito po ako,” tugon naman niyaSinabi sa kanya, “Isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac, at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Pinagpala Niya sila at ibinigay sa kanila ang bawat nilalang at ang buong mundo upang mamuno, pangalagaan, at linangin. Sa anim na araw, nilikha din ng Diyos ang lalaki at babae (Adan at Eba) sa kanyang sariling imahe upang makipag-usap sa kanya. Ang kaniyang panalangin ng pasasalamat saSamuel ay nagpapakita kung gaano katibay ang pananampalataya niya sa Diyos Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. ArawNatapos na ng Diyos ang kanyang gawain sa paglikha at kaya nagpahinga siya sa ikapitong Pinagpala rin ng Diyos si Hana ng lima pang anak—tatlong lalaki at dalawang babae.—1 Samuel Ano ang matututuhan natin kay Hana Nakatulong kay Hana ang taos-pusong pananalangin para makapagtiis.

Ang patotoo ng pananampalataya: "Walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ang Kanyang propeta"Panalangin: Limang panalangin ang dapat isagawa araw arawPagbibigay:Nararapat na magbigay ang isang tao sa mga nangangailangan, na parang ang lahat ay nanggagaling kay Allah Mahabagin Mapang-abusong Asawa Diyos, Kahabagan ng Abuso mula sa Asawa Paghingi ng Tawad Kahinahunan Pagpapatawad, Pagsasakatuparan ng Gawa ng Kabutihan Tinutularan si Jesus Masamang mga Anak Pagkakamali, Mga Tamang Gulang Pagmamahal, Pagpapadama ng Mahabagin, Ang Kristyano bilang Pagiging Bata Ugali sa Ibang Tao Biyaya sa Relasyon sa Tao4 thoughts on “Sa bibliya pala sasalalulain ng diyos si muhamad hahhahah”

  1. Ang anak na ito ang magiging tagapagmana ng malaking Ang isa pang halimbawa ng pananampalataya sa buhay ni Abraham ay makikita sa kapanganakan ng kanyang anak na si Isaac. Walang anak sina Abraham at Sarah (na itinuturing na isang kahihiyan ng panahong iyon), ngunit ipinangako ng Diyos kay Abraham na magkakaroon sila ng anak (Genesis).

  2. Malinaw sa Bibliya na ang Diyos ay hindi nakikita at hindi isang tao: 'Hindi mo maaaring makita ang Aking mukha; sapagkat hindi Ako maaaring makita ng tao at siya'y mabubuhay' Gayundin, sinabi ni Hesus: Pupunta ako sa Ama, sapagkat ang Ama ay higit na dakila kaysa akin. [Juan ].

  3. (Basahin angTesalonica) Hindi sariling kaisipan, o opinyon, ang isinulat ng mga manunulat ng Bibliya kundi “nagsalita [sila] mula sa Diyos habang ginagabayan sila ng banal na espiritu.” a (2 Pedro) Ginamit ng Diyos ang kaniyang banal na espiritu para gabayan, o pakilusin, sila na isulat ang Dahil Diyos ang Awtor ng Bibliya.

  4. Pero, tandaan mo, nangako ang Diyos na ang mga anak ni Abraham ay titira Papatayin mo siya doon at ihahandog mo siya bilang isang hain.’. Nang malaki na si Isaac, ang pananampalataya ni Abraham ay sinubok ni Jehova. Nagkaanak sila ng sanggol na lalaki na nagngangalang Isaac! Sabi niya: ‘Dalhin mo si Isaac sa bundok na ipakikita ko sa iyo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.