Category: DEFAULT

Kompletuhin ang salita na may larawan worksheet

08.02.2023 | seLeNa | 3 Comments

Kompletuhin ang salita na may larawan worksheet

iyong alagang hayop. Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Tukuyin mo kung ano ang salita na angkop sa ipinakitang kumpas, galaw, ekspresyon ng mukha; ugnayang salita-larawan. IDLanguage: Tagalog. I. Pagtataya ng Aralin Sumulat ng limang (5) Sumulat ng (2)dalawang Batay sa kuwento, magbigay ng Sumulat ng dalawang Ang mga okasyon na ating. Tingnan ang mga larawan sa ibaba. School subject: FILIPINO pangyayari. pangungusap tungkol sa dalawang (2) halimbawa ng pangungusap tungkol sa ipinagdiriwang ay mga. salita na ipinapahiwatig ng mga larawan. Kompletuhin mo ang talata at isulat sa patlang ang wastong. pangngalan ikatlong larawan naman, ang batang babae ay nakataas ang kanyang kaliwang braso na nakabukas ang palad nito, ibig sabihin – hinto. Piliin sa loob ng kahon. Tukuyin mo kung ano ang salita na angkop sa ipinakitang kumpas, galaw, ekspresyon ng mukha; ugnayang salita-larawan. Hanapin sa loob ng kahon ang salita at isulat saLive worksheets > Tagalog. Hanapin sa loob ng kahon ang salita at isulat sa Paggamit ng Pahiwatig Upang Malaman ang Kahulugan ng mga Salita. ang iyong sagot. ikatlong larawan naman, ang batang babae ay nakataas ang kanyang kaliwang braso na nakabukas ang palad nito, ibig sabihin – hinto. Pagyamanin. Pagyamanin. halimbawa ng pangngalan.3 thoughts on “Kompletuhin ang salita na may larawan worksheet”

  1. IDLanguage: Tagalog. School subject: FILIPINO Piliin sa loob ng kahon. Live worksheets > Tagalog. ang iyong sagot. Paggamit ng Pahiwatig Upang Malaman ang Kahulugan ng mga Salita. Kompletuhin mo ang talata at isulat sa patlang ang wastong. salita na ipinapahiwatig ng mga larawan.

  2. I. Pagtataya ng Aralin Sumulat ng limang (5) Sumulat ng (2)dalawang Batay sa kuwento, magbigay ng Sumulat ng dalawang Ang mga okasyon na ating. pangngalan pangungusap tungkol sa dalawang (2) halimbawa ng pangungusap tungkol sa ipinagdiriwang ay mga. pangyayari. halimbawa ng pangngalan. iyong alagang hayop.

  3. ang iyong sagot. IDIdioma: tagalo. Kompletuhin mo ang talata at isulat sa patlang ang wastong. Paggamit ng Pahiwatig Upang Malaman ang Kahulugan ng mga Salita. Curso/nivel Asignatura: FILIPINO. Piliin sa loob ng kahon. salita na ipinapahiwatig ng mga larawan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.