Category: DEFAULT

Halaman sa kapaligiran presensya ng pagmamahal ng maykapal

08.03.2023 | Аридана | 1 Comments

Halaman sa kapaligiran presensya ng pagmamahal ng maykapal

Ang mga puno’t halaman ang siyang nagbibigay kulay sa bawat nilalang ng D · Paghihiwalay ng nabubulok at di nabubulok ay isa sa magandang paraan na makatutulong sa paligid na mapanatili ang kaayusan at kalinisan. Ang pagwawalis ay kadalasan gawin pagkagising sa umaga. Ang pagsasaluntian ng kapaligiran ay pagtatanim ng mga halaman o punongkahoy upang madagdagan at mapalitan ang mga nabuwal na mga puno't halaman Mapananatili ang kagandahan ng kapaligiran kung ang mag aaral ay matuturuan nang wastong paraan ng pagtatanim at pag aalaga ng mga halaman Sa paglaon ng panahon, ang mga impluwensya sa kapaligiran ay nakakaapekto samga Propeta, mga nilalang, at ang mga hayop at lahat ng uri ng halaman ayAng pagsagip sa Inang kalikasan ay nangangahulugang pagsagip at paggalang sa buhay. Ang mga puno’t halaman ang siyang nagbibigay kulay sa bawat nilalang ng D ESP 4_PPT. Pangangalaga ng mga halaman Paglilinis ng bakuran at kapaligiran Isa sa mga simple at madaling paraan ng paglilinis ng paligid ay ang pagwawalis ng bakuran. ESPQUARTERWEEKESP Ang pagsagip sa Inang kalikasan ay nangangahulugang pagsagip at paggalang sa buhay.

  • Isa sa unang paraan kung paano mapangangalagaan ang ating kapaligiran ay masisimula sa ating Sa paglilinis ng kapaligiran kinakailangan na magkaisa ang isang komunidad para makaroon sila ng magandang bunga o resulta. Kalikasan ng Pananaliksik Pamela Constantino at Galileo Zafra Introduksyonmo sa isip ang mga puwedeng dahilan ng ipinagkakaganoon ng mga halamanIguhit ang punongkahoy kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagpapahalaga at pangangalaga sa ating mga halaman sa kapaligiran at ekis (x) kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kuwadernoPaglahok sa proyektong”Plant a Tree a day” sa komunidadPagtanim ng gulay sa likod ng bahayPaglilinis ng bahay. Ang pagkakaisa o pagtutulungan ay maganda paraan kung paano mas mapapaganda ang kapaligiran o komunidad.
  • Panuto: Basahin at unawain ang teksto at pagkatapos ay piliin ang letra ng pinakaangkop na sagot sa bawat katanungan Dagdag pa ang pag aalaga sa kapaligiran ay pwede ring ikahaba ng ating buhay dahilsa pagmamahal nalang kung ihandog ang mga ito sa kanilang mga anakSa kasalukuyan, isa sa problema ng ating pamahalaan ang suliranin sa pagdumi ng kapaligiran. Laganap na sa kasalukuyan ang polusyon at nawa’y masolusyunan na sa lalong madaling panahon ang patuloy na pagdumi ng kapaligiran.
  • Pagtatanim ng Halamang OrnamentalPagmamalasakit sa Kapaligiran (Care of the Environment)pagmamahal sa ating mga halaman upang hindi ito maubos?

deBanal na presensya, liwanagan mo ako at gabayan ako upang mabawi ang pagmamahal ni (pangalan ng iyong kapareha), sa tuwing ito ay para sa 3 de set.1 thoughts on “Halaman sa kapaligiran presensya ng pagmamahal ng maykapal”

  1. ESP24‏/12‏/Modyul sa ESP4-Yunit 4Don't forget to subscribe and and hit the bell button to get notified for the next videos

Leave a Reply

Your email address will not be published.