Category: DEFAULT

Ang iyong sugo sa mga huling araw

12.03.2023 | RastaCat | 2 Comments

Ang iyong sugo sa mga huling araw

٠٥‏/١٠‏/٢٠١٥Sarah GeronimoAng Sugo Ng Diyos Sa Mga Huling Araw (w/lyrics) The Official Theme song of Felix Manalo film ٢٤‏/٠٤‏/٢٠١٩Kapatid na Felix Y. Manalo ay inihalal ng Panginoong Diyos bilang Sugo na tagapangaral ng mga salita ng Diyos sa mga huling araw na ito Sarah GeronimoAng Sugo Ng Diyos Sa Mga Huling Araw (w/lyrics) (MB) ~ Free Download Sarah GeronimoAng Sugo Ng Diyos Sa Mga Huling Araw (w/lyrics)Pumanaw man ang Iyong Sugo Iglesia ay Pinagpala mo 'Pagkat tanging Sa'yo ang gawaing ito Natupad ang panukala Mo Ang 'Yong Sugo oh Diyos sa mga huling araw Nanguna nang tapat sa Iglesia Ni Cristo 'Di mapipigil ang gawaing ito Dahil sa awa Mo Mula sa isang tao, Ngayon ay bayan Mo Purihin ka Ang 'Yong Sugo oh Diyos sa mga huling araw Kawalan ng Pagsamba sa Mga Huling ArawNgunit alamin mo ito, na sa mga huling araw, daratingang magulong panahonIto ay sapagkat ang tao ay magigimg maibigin sa kanilang sarAng 'yong Sugo oh Diyos sa mga huling araw Nanguna nang tapat sa Iglesia Ni Cristo 'Di mapipigil ang gawaing ito Dahil sa awa mo Mula sa isang tao, Ngayon ay bayan mo Purihin ka Oh Diyos Sa hirap at pag-uusig man Siya ay hindi nag-alinlangan At sa iyong Sugo, pangako'y natupad Sa'yong aral siya ay nanindigan Pumanaw man ang iyong Sugo Iglesia ay pinagpala mo 'Pagkat tanging sa'yo ang gawaing ito Natupad ang panukala mo Pumanaw man ang Iyong Sugo Iglesia ay Pinagpala mo 'Pagkat tanging Sa'yo ang gawaing ito Natupad ang panukala Mo Ang 'Yong Sugo oh Diyos sa mga huling araw Nanguna nang tapat sa Iglesia Ni Cristo 'Di mapipigil ang gawaing ito Dahil sa awa Mo Mula sa isang tao, Ngayon ay bayan Mo Purihin ka Ang 'Yong Sugo oh Diyos sa mga huling araw Kawalan ng Pagsamba sa Mga Huling ArawNgunit alamin mo ito, na sa mga huling araw, daratingang magulong panahonIto ay sapagkat ang tao ay magigimg maibigin sa kanilang sar

Chordify is your1 platform for chords ٢٤‏/١٠‏/٢٠١٥Stream Sarah GeronimoAng Sugo Ng Diyos Sa Mga Huling Araw (Felix Manalo Theme Song) by Sophie Z. Cepeda on desktop and mobile At ang hula na mula sa Panginoon ay hindi na ninyo babanggitin pa; sapagkat bawat sariling salita ng tao ay magiging kanyang hula; sapagkat Manalo na kinikilala naming “Sugo ng Diyos sa mga Huling Araw”. Taglay ba niya ang mga palatandaang binigay ng Diyos sa aklat ni Isaias bilang Chords: A, D, Eb, Ab. Chords for Sarah GeronimoAng Sugo Ng Diyos Sa Mga Huling Araw (w/lyrics).Pagkatapos, ipaliwanag kung paano mo ito bibigyang-halaga sa iyong sarili sa araw-arawna pamumuhay SaTimoteo, mababasa natin: “Sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib na mahirap pakitunguhan.” Sa bahagi, sinabi ni Pablo na ang mga tao ay magiging mga maibigin sa kanilang sarili maibigin sa salapi masuwayin sa mga magulang di-matapat walang likas na pagmamahal walang pagpipigil sa sarili mabangis Ang Sugo ng Diyos sa mga Huling ArawPartAng mga hula na patotoo ng Biblia tungkol sa pagiging sugo ni Kapatid na Felix Y. Manalo At ng kahalalan ng Iglesia Ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong The Official Theme song and Music Video of the song "Ang Sugo Ng Diyos Sa Mga Huling Araw" for Felix Manalo film. Ang Sugo Ng Diyos Sa Mga Huling Araw SaSaTimoteo, mababasa natin: “Sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib na mahirap pakitunguhan.” Sa bahagi, sinabi ni Pablo na ang mga tao ay magiging mga maibigin sa kanilang sarili maibigin sa salapi masuwayin sa mga magulang di-matapat walang likas na pagmamahal walang pagpipigil sa sarili mabangis 🔴 Answers🔴🔴 question Ipaliwanag ang mahalagang aral na natutuhan mo sa akda.

Maging ang Tagapagligtas ay tinawag na “isang taong matakaw Ang Iman (paniniwala) sa Huling Araw ay kinabibilangan ng paniniwala sa lahat ng bagay na ipinabatid ng Allah (y) at ng Kanyang Sugo (s) sa atin Bat nga ba si Ka Felix Y Manalo ang tinaguriang sugo sa mga huling araw?totoo ba ito?o kaya naman ay gawa gawa lng (Your request is here) Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Cristo, na waring namamanhik ang Dios sa pamamagitan namin: kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Cristo Ang mga sugo ng Diyos na nagtuturo ng mga katotohanang “hindi madali” ay madalas na tinatanggihan.Pagkatapos, ipaliwanag kung paano mo ito bibigyang-halaga sa iyong sarili sa araw-arawna pamumuhay Walang Nakaaalam sa Araw at OrasPatungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel kundi tanging ang aking Ama lamangNgunit katulad sa mga araw ni Noe, gayundin naman ang pagdating ng Anak ng TaoIto ay sapagkat katulad ng mga araw bago ang baha, sila ay kumakain at umiinom · 🔴 Answers🔴🔴 question Ipaliwanag ang mahalagang aral na natutuhan mo sa akda.2 thoughts on “Ang iyong sugo sa mga huling araw”

  1. Ang 'yong Sugo oh Diyos sa mga huling araw Nanguna nang tapat sa Iglesia Ni Cristo 'Di mapipigil ang gawaing ito Dahil sa awa mo Mula sa isang tao, Ngayon ay bayan mo Purihin ka Oh Diyos Sa hirap at pag-uusig man Siya ay hindi nag-alinlangan At sa iyong Sugo, pangako'y natupad Sa'yong aral siya ay nanindigan Pumanaw man ang iyong Sugo Iglesia ay pinagpala mo 'Pagkat tanging sa'yo ang gawaing ito Natupad ang panukala mo٠٥‏/١٠‏/٢٠١٥The Official Theme song and Music Video of the song "Ang Sugo Ng Diyos Sa Mga Huling Araw" for Felix Manalo Sugo Ng Diyos Sa Mga

  2. Dahil sa ang nakita nila na nagsimula ng Iglesia Ni Cristo ay ang Kapatid na Felix MAnalo, kaya sinapantaha nila na na ito'y Iglesia laman ni Kapatid na Manolo. Ang totoo, ang Kapatid na Felix Manalo ang sugo ng Diyos na kinasangkapan upang muling magkaroon ng Igleisa Ni Cristo٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٠Minus one starts at Ang Sugo Ng Diyos Sa Mga Huling ArawComposition by Sister Joan SolitarioArrangement by Brother Ryan SolitarioVocals Ito ay parehong pag-aglahi sa Iglesia Ni Cristo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.