Category: DEFAULT

Ligtas ba ang dinugtong na kable ng kuryente

08.03.2023 | планктон | 3 Comments

Ligtas ba ang dinugtong na kable ng kuryente

Ang pag-iingat at pansin ay ang pangunahing kondisyon para sa pakikipag-ugnay sa anumang uri ng mga gamit sa bahay at kuryente sa pangkalahatan Isang maling paglipatat ang apartment ay maaaring masunog, at ang tao ay maaaring makuryente. Ang mga patakaran para sa paggamit ng mga kagamitang elektrikal ay dapat na sundin para sa kaligtasan. Ang air conditioner at electrican fan ang dalawa sa mga appliances sa bahay na malakas na kumain ng kuryente Mga panuntunan ng ligtas na pag-uugali sa mga gamit sa bahay ng kuryente. Mga panuntunan ng ligtas na pag-uugali sa mga gamit sa bahay ng kuryente. Isang maling paglipatat ang apartment ay maaaring masunog, at ang tao ay maaaring makuryente. Ang pag-iingat at pansin ay ang pangunahing kondisyon para sa pakikipag-ugnay sa anumang uri ng mga gamit sa bahay at kuryente sa pangkalahatan Bakit nga ba hindi nakukuryente ang ibon kapag nakatapak sa kable ng kuryente?Alamin yan kay Daddy Dhong at Iska Morena saRadyoEskwela!Isang Mas Ligtas Na Sistema Ng Kuryente Para Sa Iyo, Gumagawa kami ng agaran at pangmatagalang mga pagpapahusay para tumulong sa pag-iwas sa mga wildfire, Pagtulong na Maihanda ang Iyong Negosyo at mga Tenant, Gumagawa kami ng mga makabagong hakbang pangkaligtasan bilang tugon sa lumalawak na banta ng wildfire sa California, Mga Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko, Public Safety Power Shutoffs, PSPS, Enhanced Powerline Safety Settings, EPSS, Suportahan ang Iyong Negosyo at mga Ito ay para hindi lamang makatipid sa kuryente, kung hindi para narin sa kaniyang kaligtasanPatayin ang air conditioner o electric fan kung aalis ng bahay o sa tuwing malamig ang panahon. Ang mga patakaran para sa paggamit ng mga kagamitang elektrikal ay dapat na sundin para sa kaligtasan.

  • Upang makatulong na maiwasan ang mga sunog sa kuryente, alamin kung paano gumamit at mag-imbak ng mga plug at mga kable ng kuryente at gawin ang mga pag-iingat na ito: Huwag magpatakbo ng mga kurdon sa ilalim ng alpombra, kama, o iba pang materyales na nasusunog; iwasan din ang paglalagay ng mga tali sa mga pintuan o mga lugar na madalas lakbayin
  • Ito ay dahil mas dumadami ang pangangailangan natin dito habang dumadami ang gamit natin sa habay. Sa pamamagitan kasi ng kuryente at mga appliances na pinagagamitan nito ay gumagaan ang ating buhay Tips kung paano makatipid sa kuryente sa inyong bahay Pataas nang pataas ang bayad sa kuryente nating mga Pilipino habang tumatagal.
  • Samantalang ang LED naman ay kumukonsumo lang ng Pkada buwan sa parehong · Ayon sa mga testing na isinagawa, ang CRT TV ay kumukonsumo ng halos P kada buwan base sa oras na paggamit nito.

Tiyaking nasa ligtas na layo ang mga bata kapag mainit ang ihawan. Ang pinakakaraniwang sanhi ng sunog sa kuryente ay: Maling naka-install na mga kable. Pintuan ng garahe. Karaniwang sanhi ng sunog sa kuryente. Ang pag-unawa sa mga karaniwang sanhi, mga palatandaan ng babala at naaangkop na mga hakbang sa kaligtasan ay maaaring makatulong na maiwasan ang sunog sa kuryente sa iyong tahanan. Detektor ng usok Mga overload na circuit at extension cord Ihawan ng barbecue. Bigyan ng tagubilin ang mga bata na huwag kailanman tatakbo sa ilalim ng pintuan ng garahe samantalang ito’y gumagalaw, lalo na kung ito’y pinagagana ng kuryente.3 thoughts on “Ligtas ba ang dinugtong na kable ng kuryente”

  1. Isang Mas Ligtas Na Sistema Ng Kuryente Para Sa Iyo, Gumagawa kami ng agaran at pangmatagalang mga pagpapahusay para tumulong sa pag-iwas sa mga wildfire, Pagtulong na Maihanda ang Iyong Negosyo at mga Tenant, Gumagawa kami ng mga makabagong hakbang pangkaligtasan bilang tugon sa lumalawak na banta ng wildfire sa California, Mga Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko, Public Safety Power Shutoffs, PSPS, Enhanced Powerline Safety Settings, EPSS, Suportahan ang Iyong Negosyo at mga'a'ala'alang'anahkot''andi'andidito'andidiyan'andirito'andito'andito'andiyan'andodoon'andoon'ang

  2. Upang makatulong na maiwasan ang mga sunog sa kuryente, alamin kung paano gumamit at mag-imbak ng mga plug at mga kable ng kuryente at gawin ang mga pag-iingat na ito: Huwag magpatakbo ng mga kurdon sa ilalim ng alpombra, kama, o iba pang materyales na nasusunog; iwasan din ang paglalagay ng mga tali sa mga pintuan o mga lugar na Ang mga electric current na dala ng mga kable, switch, plug at appliances ay nagdudulot ng init. Ang labis o hindi makontrol na init ay maaaring magsimula ng apoy.

  3. Ang air conditioner at electrican fan ang dalawa sa mga appliances sa bahay na malakas na kumain ng kuryente Ito ay para hindi lamang makatipid sa kuryente, kung hindi para narin sa kaniyang kaligtasanPatayin ang air conditioner o electric fan kung aalis ng bahay o sa tuwing malamig ang panahon.

Leave a Reply

Your email address will not be published.