Category: DEFAULT

Nadaig ang kamatayan aleluya aleluta

08.03.2023 | anatomia | 5 Comments

Nadaig ang kamatayan aleluya aleluta

Ipinangaral ni Hesus ang paghahari ng Diyos; sakit ay kanyang ginamot. MABUTING BALITA Mateo, Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, nang dumating si Hesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, “Sino raw ang Anak ng Tao, ayon sa mga tao?” At sumagot sila, “Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo · D A Bm F#m G D Aleluya, Aleluya, Aleluya G A Darating na Siya. D A Bm F#m G D Aleluya, Aleluya, Aleluya Em D A D Bayan ng Dios salubungin natin Siya. Ang Salita ng Diyos. ALELUYA Mateo 4, Aleluya! Aleluya! Aleluya! MABUTING BALITA Mateo 4, Ang · na daig ang kamatayan. Aleluya! Aleluya! [Verse 2] D A Bm F#m Tayo ay babaguhin sa Kaniyang kaluwalhatian, D A Bm F#m Tayo ay bibihisan ng walang kamatayan G D Bm A Tunay si Hesus, tagumpay ay makakamtam, G D Em A Purihin ang Dios Aleluya! Aleluya, Wikain Mo (in Cebuano)Manoling Francisco, SJ(Please don't forget to click SUBSCRIBE.)Lyrics(Cebuano)//: Aleluya, aleluya isulti Mo Dios kay namin· Bininyagan ba kayo sa ngalan ni Pablo Sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag kundi upang mangaral ng Mabuting Balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan upang sa gayo’y hindi mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus.

MABUTING BALITA Mateo, Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, dumating si Hesus sa luapin ng Cesarea ng Filipos. At kayo’y kay Kristo, at si Kristo nama’y sa Diyos. —Ang Salita ng Diyos. Espero que la disfruten, lo comenten y sobre todo lo compa Aleluya! · na daig ang kamatayan. Aleluya! Aleluya (1 Jn) B – Aleluya! Tinanong niya ang kanyang mga alagad, “Sino raw ang Anak ng Tao, ayon sa mga tao?” At sumagot sila, “Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo Ang lahat ay inyo: si Pablo, si Apollos, at si Pedro; ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap—lahat ng ito’y sa inyo. Esta cancion escrita por Leonard Cohen, no distingue colores ni religiones, es para todo el mundo. Aleluya! B—Salamat sa Diyos.

Tinanong niya ang kanyang mga alagad, “Sino raw ang Anak ng Tao, ayon sa mga (*Ang HalleluJah/HalleluYah ay isinasalin din sa iba't ibang wika at salin bilangHalleluia(h), Alleluia(h), Allelu-Ja(h), Aleluya(h). bb f bb c f aleluya, alelu – ya. Aleluya! Ang lahat ng mga ito ay mga pagsasalin sa iba't ibang wika na natural na nangyayari sa lahat ng mga salita at pangalan sa ibat ibang wika MABUTING BALITA Mateo, Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, dumating si Hesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. bb f bo c – c7 aleluya, alelu – ya. Aleluya! ipagdi – wang ngayon! f bb c f si kristo ay muling nabuhay bb c c7 nanaig sa kamatayan f d7 bb f – bb c f kaya’t di na, kaya’t di na mama – matay · Aleluya! Aleluya! [Tignan ang Salmo/Awit at Apocalipsis/Pahayag]. ang kanyang tagumpay. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan.

Aleluya! Makapangyarihang aral ang dala ng Panginoong Muling Nabuhay. Isa lamang ang tunay na makapagliligtas; isa lang ang makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at mga karanasan MABUTING BALITA Mga Gawa – Si Pedro ay nagpatotoo tungkol kay Jesucristo at nangaral ng pagsisisi. Sabihin sa klase na isipin na kunwari ay kabilang sila sa mga tao sa templo na nakasaksi sa pagpapagaling sa lalaking pilay. Aleluya! Ipinangaral ni Hesus ang paghahari ng Diyos; sakit ay kanyang ginamot. Aleluya! Nadaig niya ang krus at ang puntod. ALELUYA Mateo 4, Aleluya! Aleluya! Buhay siyang muli upang iligtas tayong lahat sa kamatayan, kasalanan, at kasalatan. Ipaliwanag na ang mga taong ito ay madalas makita ang lalaking pilay na namamalimos kapag pumapasok sila sa mga pintuan ng templo · Wala na siya doon! Ang Salita ng Diyos. · Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan upang sa gayo’y hindi mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Nabuhay muli si Kristo!

PistaKaraoke Cristiana en Español de HallelujahLink de Descarga MEGA: pista:?v=I0YrX1lm-fU5 thoughts on “Nadaig ang kamatayan aleluya aleluta”

  1. Aleluya! Aleluya! Ipinangaral ni Hesus ang paghahari ng Diyos; sakit ay kanyang ginamot. Ang Salita ng Diyos. MABUTING BALITA Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan upang sa gayo’y hindi mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. ALELUYA Mateo 4, Aleluya! Aleluya!

  2. Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, Alelu-u-ya VerseAng Ginoo naghatag ug kaluwasan Dalaygon siya labaw sa tanan Chorus: Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, Alelu-u-ya VerseSa kanunay pagdaygon ang Hari ug Dios Amahan ug Anak ug Espiritu Chorus: Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, Alelu-u-ya

  3. Babae: Ngayon ay tanggapin mo na ang kaloob Nya Ginto, insenso at mira ang aming dala Upang ihandog sa dakilang Ama Nang Sya ay aming Makita kami sa Kanyay sumamba. Lahat: Aleluya, si Hesus ay dumating na Purihin Sya, lahat ng taoy magsaya Aleluya, si Hesus ay dumating na Purihin Sya, sa kaarawan Nya Ah Ah Ahhh, Oh oh oh, oh oh oh.

  4. Intro: Am D7 Gsus G Chorus: Em G D Aleluya, Aleluya, Aleluya, G Am D7 Gsus G Aleluya, Aleluuya VerseC Bm Ang Ginoo naghatag ug kaluwasan C B B7 Dalaygon siya labaw sa tanan Chorus: Em G D Aleluya, Aleluya, Aleluya, G Am D7 Gsus G Aleluya, Aleluuya VerseC Bm Sa kanunay pagdaygon ang Hari ug Dios C B B7 Amahan ug Anak ug Espiritu Chorus: Em G D Aleluya, Aleluya, Aleluya

  5. bb f bo c – c7 aleluya, alelu – ya. bb f bb c f aleluya, alelu – ya. ang kanyang tagumpay. f bb c f si kristo ay muling nabuhay bb c c7 nanaig sa kamatayan f d7 bb f – bb c f kaya’t di na, kaya’t di na mama – matay ipagdi – wang ngayon!

Leave a Reply

Your email address will not be published.