Category: DEFAULT

Payo ng diyos sa masama bro eli

09.03.2023 | Cakc | 5 Comments

Payo ng diyos sa masama bro eli

Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabiKatulad niya'y punongkahoy sa tabi ng isang batisan In this video, Bro. Eli Soriano tackles what it means to have a sickness or disease that leads to death. at hindi nakikisangkot sa gawaing masamaSa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. * Hailing from the Philippines, Brother Eli Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya. Naunawaan ni Eli kung ano ang nangyayari at sinabihan si Samuel na sagutin ang Diyos kung muli siyang tatawagin. At kay Adam ay sinabi, Sapagka't iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, Huwag kang kakain niyaon; sumpain ang lupa dahil sa iyo; kakain ka sa kaniya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay; Ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag; at kakain ka ng pananim sa parang; Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa; sapagka't diyan ka kinuha Sa unang tatlong beses na tinawag ng Panginoon si Samuel, si Eli ang sinasagot ni Samuel. Pagkatapos, "Si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag, "Samuel, Samuel!"Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig angSa unang tatlong beses na tinawag ng Panginoon si Samuel, si Eli ang sinasagot ni Samuel. Naunawaan ni Eli kung ano ang nangyayari at sinabihan si Samuel na sagutin ang Diyos kung muli siyang tatawagin. Pagkatapos, "Si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag, "Samuel, Samuel!"Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig ang 1 Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama, at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa.

Juan Malinaw na itinuturo ng Bibliya na ang Diyos ay hindi nagbabago. Mateo Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan, kung hindi ninyo patatawarin sa inyong mga puso, ng bawa't isa ang kaniyang kapatid. Sa Bibliya, sinabi ng Diyos na Jehova: a “Akin ang paghihiganti; ako ang gaganti.” (Roma) Ipinapayo ng Bibliya na kapag ginawan tayo ng masama ng iba, dapat nating ayusin iyon sa mapayapang paraan kung posible imbes na maghiganti. (Roma) Pero paano kung hindi iyon posible o ginawa mo na ang lahat para makipag-ayos? (Kaw.) Isa ngang malaking pagkakamali na ipagpatuloy ang paggawa ng masama at “pighatiin ang banal na espiritu ng Diyos”! Juan Sa Bibliya, sinabi ng Diyos na Jehova: a “Akin ang paghihiganti; ako ang gaganti.” (Roma) Ipinapayo ng Bibliya na kapag ginawan tayo ng masama ng iba, dapat nating ayusin iyon sa mapayapang paraan kung posible imbes na maghiganti. (Roma) Pero paano kung hindi iyon posible o ginawa mo na ang lahat para makipag-ayos? Malaki ang maitutulong sa iyo ng “matatandang lalaki ng kongregasyon.” Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama, o ng alipusta ang pagalipusta; kundi ng pagpapala; sapagka't dahil dito kayo'y tinawag, upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Malaki ang maitutulong sa iyo ng “matatandang lalaki ng kongregasyon.” Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama, o ng alipusta ang pagalipusta; kundi ng pagpapala; sapagka't dahil dito kayo'y tinawag, upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. (Efe.) Obligasyon mo sa Diyos, sa iyong mga magulang, at sa iyong sarili na ipagtapat ang kasalanan mo. Halimbawa, sinabi ng Diyos sa Malakias, “Sapagka't ako, ang Panginoon, ay hindi nababago ” (Makikita rin sa Bilang ;Samuel ; Isaias ; at Ezekiel) Itinuturo din sa Santiago na hindi nagbabago ang Diyos: “Ang bawa't mabuting kaloob at ang (Kaw.) Isa ngang malaking pagkakamali na ipagpatuloy ang paggawa ng masama at “pighatiin ang banal na espiritu ng Diyos”! (Efe.) Obligasyon mo sa Diyos, sa iyong mga magulang, at sa iyong sarili na ipagtapat ang kasalanan mo. Mateo Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan, kung hindi ninyo patatawarin sa inyong mga puso, ng bawa't isa ang kaniyang kapatid.

Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabiKatulad niya'y punongkahoy sa tabi ng isang batisan Narito ang iba pang Filipino o tagalog bible stories tagalog na magtuturo ng magandang asal sa iyong anakSi Noe At Ang Malaking Baha. Gusto kasi niyang mapangasawa ang isang babae na di-kapananampalataya. Sinabi ni Daniel: “Kahit payunir na ako, nakikipagsulatan pa rin ako sa kaniya4 Dahil hindi ginawan ni David ng masama si Haring Saul, ipinakita niyang isa siyang matapat na lingkod ni Jehova. Noong kabataan pa siya, hinarap ni David ang higanteng si Goliat, na mapangahas na ‘tumuya sa mga hukbo ng Diyos na buháy’! Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masamaSa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabiKatulad niya'y punongkahoy sa tabi ng isang batisan Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masamaSa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. 1 Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama, at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. (1 Sam.,,) Nang maging hari si David at magkasala nang malubha—pangangalunya at 1 Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama, at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Genesis Ang kwento ay tungkol kay Noe at kung paano nailigtas ng kaniyang paniniwala sa Diyos at barkong ginawa ang buhay ng mga hayop at kaniyang pamilya mula sa isang baha Kinailangan ni Daniel, isang brother sa Mexico, na magpasiya kung magiging matapat siya sa Diyos o uunahin ang sarili niyang kagustuhan.

Halimbawa, sinabi ng Diyos sa Malakias, “Sapagka't ako, ang Panginoon, ay hindi nababago ” (Makikita rin sa Bilang ;Samuel ; Isaias ; at Ezekiel) Itinuturo din sa Santiago na hindi nagbabago ang Diyos: “Ang bawa't mabuting kaloob at ang Malinaw na itinuturo ng Bibliya na ang Diyos ay hindi nagbabago.5 thoughts on “Payo ng diyos sa masama bro eli”

  1. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. RTPV Magandang Balita Bible (Revised) Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama, at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa.

  2. Si Hannah ay dating baog. Isang araw nanalangin siya ng buong taimtim sa tabernakulo para magkaanak anupa't inakala ng propetang si Eli na siya ay lasing (1 Samuel 1) Si Samuel, na ang kahulugan ng pangalan ay "narinig ng Diyos," ay inihandog sa Diyos ng kanyang inang si Hannah, bilang bahagi ng kanyang panatang ginawa bago siya isilang (1 Samuel).

  3. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama, at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa.

  4. (Roma) Ipinapayo ng Bibliya na kapag ginawan tayo ng masama ng iba, dapat nating ayusin iyon sa mapayapang paraan kung posible imbes na maghiganti. (Roma) Pero paano kung hindi iyon posible o ginawa mo na ang lahat para makipag-ayos? Sa Bibliya, sinabi ng Diyos na Jehova: a “Akin ang paghihiganti; ako ang gaganti.”. Hindi natutuwa ang Diyos kapag naghihiganti tayo.

  5. * Hailing from the Philippines, Brother Eli In this video, Bro. Eli Soriano tackles what it means to have a sickness or disease that leads to death.

Leave a Reply

Your email address will not be published.