Category: DEFAULT

Wastong pamimili ng pagkain ppt

09.03.2023 | xitokiri | 2 Comments

Wastong pamimili ng pagkain ppt

Ang mga pagkain ay binubuo ng tatlong pangunahing pangkat: Tagapag-buo mula dito ang karne, itlog, keso, gatas at mga uri ng seeds at legumes; Tagapagbigay-lakas ay mula sa mga pagkain gawa sa arina at butil ng bigas tulad ng keyk, putograde5 activity · Nutrition pptWASTONG NUTRISYON Ang maayos na kalusugan ng tao ay nababatay sa wastong pagkain o nutrisyon. Ang wastong nutrisyon ay ang pagkain ng tamang uri ng mga pagkain at sapat na dami na kailangan ng katawan. Nangangailangan ang katawan ng balanseng pagkain upang manatiling malusog Narito ang ilang mga paraan ng pangangalaga sa likas na yamanMagtanim ng mga punong kahoy bilang kapalit ng mga pinutol sa kagubatanPanatilihing malinis ang kapaligiranMahigpit na ipagbawal ang pagkakainginWastong paggamit at pagtitipid ng tubigPangalagaan ang mga anyong-tubig sa paligid 6 Madalas ang pagkain ay tumutulong sa pagbuo at paglaki ng ating mga k alamnan, nagbibigay init, lakas at sigla upang magawa natin ang iba’t ibang gawain at tungkulin sa araw-araw at higit sa lahat, ang pagkain ay nagbibigay-buhay sa ating lahat.

Pamimili ng Iba’t ibang Pagkain Malaki ang naitutulong ng kasanayan sa pamimili upang makatipid ng oras, pera, at lakas. Dapat alamin ang iba’t ibang bahagi ng palengke upang hindi masayang ang oras sa paglilibot at paghanap ng lugar na pagbibilhan ng mga kailangan. Mas mabuting mamalengke ng maagang-maaga sapagkat kaunti pa MODULE| GRADE2 thoughts on “Wastong pamimili ng pagkain ppt”

  1. Narito ang ilan sa mga alituntunin na maaring makatulong sa inyong pamimili sa palengkeIhanda ang talaan o listahan ng mga bibilhin (EPPSHE-Oi) Mga Alituntunin sa Matalinong Pamimili Kahit na sa murang edad pa lamang ay mahalagang matutuhan ang wastong pagpaplano at pamimili ng pagkain para sa mag-anak.

Leave a Reply

Your email address will not be published.