Category: DEFAULT

Deuteronomy 26 12-14 ang salita ng dios

09.03.2023 | алноша | 1 Comments

Deuteronomy 26 12-14 ang salita ng dios

Biblica: the International Bible Society provides the Bible in accurate, contemporary translations and formats so people around the world can have the opportunity to be transformed by Jesus Christ 1 At mangyayari, pagka nakapasok ka sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios na pinakamana, at iyong inaari, at iyong tinatahanan;Na iyong kukunin ang mga una sa lahat ng bunga ng lupain, na iyong mga pipitasin sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios: at iyong isisilid sa isang buslo, at ikaw ay paroroon sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Dios, na patatahanan sa kaniyang pangalanAt paroroon ka sa saserdote sa mga araw na yaon, at sasabihin mo sa kaniya ASND Bible Ang Salita ng Dios YouVersion Bible Versions Ang Salita ng Dios Tagalog Read ASND Listen to ASND Biblica, The International Bible Society, provides Godʼs Word to people through Bible translation and Bible publishing, and Bible engagement in Africa, Asia Pacific, Europe, Latin America, Middle East, North America, and South Asia Kaya kung tayo ay tunay na tagasunod ni Jesus, tayo ay nangangahulugang 5 'And thou hast answered and said before Jehovah thy God, A perishing Aramaean is my father! Ang Biblica, The International Bible Society, naga-provide sang Pulong sang Dios sa mga tawo paagi sa translation, publishing kag Bible engagement sa Africa Diyos. Si Jesus ang Prinsipe ng Kapayapaan. and he goeth down to Egypt, and sojourneth there with few men, and1 At mangyayari, pagka nakapasok ka sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios na pinakamana, at iyong inaari, at iyong tinatahanan;Na iyong kukunin ang mga una sa lahat ng bunga ng lupain, na iyong mga pipitasin sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios: at iyong isisilid sa isang buslo, at ikaw ay paroroon sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Dios, na patatahanan sa kaniyang pangalanAt paroroon ka sa saserdote sa mga araw na yaon, at sasabihin mo sa kaniya ASND Bible Ang Salita ng Dios YouVersion Bible Versions Ang Salita ng Dios Tagalog Read ASND Listen to ASND Biblica, The International Bible Society, provides Godʼs Word to people through Bible translation and Bible publishing, and Bible engagement in Africa, Asia Pacific, Europe, Latin America, Middle East, North America, and South AsiaAng Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) Copyright ©,,, by Biblica, Inc. ® Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Ipinakita niya ang kanyang kabutihan Ang salitang "inyo" ay tumutukoy sa mga mananampalataya sa Corinto"ang biyayang ibinigay ng Diyos sa inyo na siyang na kay Cristo Jesus" Then say to the Lord your God: “I have removed from my house the sacred portion and have given it to the Levite, the foreigner, the fatherless and the widow GenesisThe serpent was the shrewdest of all the wild animals the LORD God had made. One day he asked the woman, "Did God really say you must not eat Yumukod agad ang alipin at sumamba sa DiosSinabi niya, “Purihin ang Panginoon, ang Dios ng aking amo na si Abraham.Through its Read APD. Ang Biblica, The International Bible Society, naga-provide sang Pulong sang Dios sa mga tawo paagi sa translation, publishing kag Bible engagement sa Africa, Asia Pacific, Europe, Latin America, Middle East, North America, kag South Asia. Paagi sa buluhaton sini sa bug-os nga kalibutan, ginabuligan sang Biblica ang mga tawo parte sa Biblica, The International Bible Society, provides Godʼs Word to people through Bible translation and Bible publishing, and Bible engagement in Africa, Asia Pacific, Europe, Latin America, Middle East, North America, and South Asia. 4 At pitong araw na walang makikitang lebadura sa iyo, sa lahat ng iyong mga hangganan; ni sa anomang karne na iyong ihahain sa unang araw sa paglubog ng araw ay walang maiiwan sa buong gabi, hanggang sa umaga;Hindi mo maihahain ang paskua sa loob ng alin man sa iyong mga pintuang-daan, na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong DiosKundi sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Dios na patatahanan sa kaniyang pangalan, ay doon mo ihahain ang paskua sa pagtatakip silim, sa paglubog ng araw 4 Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang PanginoonAt iyong iibigin ang Panginoon mong Dios ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakasAt ang mga salitang ito, na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay sasa iyong puso;At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Dios: upang ang iyong mga araw ay lumawig at upang ikabuti mo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong DiosHuwag kang papatayNi mangangalunyaNi magnanakawNi sasaksi sa di katotohanan laban sa iyong kapuwa4 Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang PanginoonAt iyong iibigin ang Panginoon mong Dios ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakasAt ang mga salitang ito, na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay sasa iyong puso;At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Dios: upang ang iyong mga araw ay lumawig at upang ikabuti mo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong DiosHuwag kang papatayNi mangangalunyaNi magnanakawNi sasaksi sa di katotohanan laban sa iyong kapuwa Filipino [Tagalog] Basahin Itong Salin: Ang Salita ng Dios Audio Na Biblia: Ang Salita ng Dios.

Ang sumusunod ay isang halimbawa mula sa DeuteronomioAng PANGINOON (YHWH),,8,27,34,37,41,42,43,45;,14,15,17,21,31;,20,21,26Paagi sa buluhaton sini sa bug-os nga kalibutan, ginabuligan sang Biblica ang mga tawo parte sa 5 Then you will speak while the Lord is listening. He lived there and became the father of a great nation. Biblica, The International Bible Society, provides Godʼs Word to people through Bible translation and Bible publishing, and Bible engagement in Africa, Asia Pacific, Europe, Latin America, Middle East, North America, and South Asia. Through its Read APD. Ang Biblica, The International Bible Society, naga-provide sang Pulong sang Dios sa mga tawo paagi sa translation, publishing kag Bible engagement sa Africa, Asia Pacific, Europe, Latin America, Middle East, North America, kag South Asia. (3) Ang panalangin ay dapat gawin sa Kanyang pangalan (Juan) 1 Ito nga ang utos, ang mga palatuntunan, at ang mga kahatulan, na iniutos ng Panginoon ninyong Dios na ituro sa inyo, upang inyong magawa sa lupaing inyong paroroonan upang ariinNa ikaw ay matakot sa Panginoon mong Dios, na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kaniyang mga utos, na aking iniutos sa iyo, sa iyo, at sa iyong 6 ‘I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of [ a]slavery‘You shall have no other gods besides Me‘You shall not make for yourself a carved image, or any [ b]likeness of what is in heaven above [ c]or on the earth beneath [ d]or in the water under the earth. It had huge numbers of peopleBut the people of Egypt treated us badly. Read full chapter (2) Ang mga mananampalataya ay nagtitipon sa Kanyang pangalan (Mt.). You will say, “My father Jacob was a wanderer from the land of Aram. They made us sufferTHE BOOK OF DEUTERONOMY: FULL CHAPTER (TAGALOG AUDIO) "ANG SALITA NG DIYOS" PART 5"DEUTERONOMIO"Ibig sabihin “pag-ulit ng batas” at ang ikalimang aklat sa Lu Ang pangalang Hesus ay ginamit sa katulad na paraan kung papaano ginamit ang pangalan ng Diyos sa Lumang Tipan: (1) Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng Kanyang pangalan (Juan). Filipino [Tagalog] Basahin Itong Salin: Ang Salita ng Dios Audio Na Biblia: Ang Salita ng Dios. He went down into Egypt with a few people.

(Mat. THE BOOK OF DEUTERONOMY: FULL CHAPTER (TAGALOG AUDIO) "ANG SALITA NG DIYOS" PART 5"DEUTERONOMIO"Ibig sabihin “pag-ulit ng batas” at ang ikalimang aklat sa Lu · Ang pangalang Hesus ay ginamit sa katulad na paraan kung papaano ginamit ang pangalan ng Diyos sa Lumang Tipan: (1) Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng Kanyang pangalan (Juan). (2) Ang mga mananampalataya ay nagtitipon sa Kanyang pangalan (Mt.). ; D at T –44) (3) Ang panalangin ay dapat gawin sa Kanyang pangalan (Juan) 1 Ito nga ang utos, ang mga palatuntunan, at ang mga kahatulan, na iniutos ng Panginoon ninyong Dios na ituro sa inyo, upang inyong magawa sa lupaing inyong paroroonan upang ariinNa ikaw ay matakot sa Panginoon mong Dios, na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kaniyang mga utos, na aking iniutos sa iyo, sa iyo, at sa iyongMaaaring matanggap nang tuwiran ng mga anak ng Diyos ang kanyang salita sa pamamagitan ng paghahayag na manggagaling sa Espiritu o mula sa kanyang mga piniling tagapaglingkod (D at T). Sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Panginoon nabubuhay ang tao, Deut.

Filipino [Tagalog] Basahin Itong Salin: Ang Salita ng Dios Audio Na Biblia: Ang Salita ng Dios. Biblica, The International Bible Society, provides Godʼs Word to people through Bible translation and Bible publishing, and Bible engagement in Africa, Asia Pacific, Europe, Latin America, Middle East, North America, and South Asia. Through its THE BOOK OF DEUTERONOMY: FULL CHAPTER (TAGALOG AUDIO) "ANG SALITA NG DIYOS" PART 5"DEUTERONOMIO"Ibig sabihin “pag-ulit ng batas” at ang ikalimang aklat sa Lu
· Ang pangalang Hesus ay ginamit sa katulad na paraan kung papaano ginamit ang pangalan ng Diyos sa Lumang Tipan: (1) Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng Kanyang pangalan (Juan). (2) Ang mga mananampalataya ay nagtitipon sa Kanyang pangalan (Mt.). (3) Ang panalangin ay dapat gawin sa Kanyang pangalan (Juan) Yumanig noon ang lupa nang magsalita ang Dios. At ngayon ay nangako siya, “Minsan ko pang yayanigin ang mundo, pati na rin ang langit.” HageoAng katagang “minsan pa” ay nagpapahiwatig na aalisin ng Dios ang lahat ng nilikha niya na nayayanig, para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig1 thoughts on “Deuteronomy 26 12-14 ang salita ng dios”

  1. Biblica: the International Bible Society provides the Bible in accurate, contemporary translations and formats so people around the world can have the opportunity to be transformed by Jesus ChristSa bawat ikatlong taon, ibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng inyong ani sa mgaAng Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible)Deuteronomy Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) Copyright ©,,, by Biblica, Inc. ® Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Leave a Reply

Your email address will not be published.