Category: DEFAULT

Sa panahon ng taglamig bible verse

08.03.2023 | liquid | 5 Comments

Sa panahon ng taglamig bible verse

Maging tapat ka at magpakatatag, huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa kanya, upang ikaw ay parangalan sa katapusan ng iyong buhay Tagalog: Ang Dating BibliaPanahon ng kapanganakan, at panahon ng kamatayan; panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbunot ng itinanim;Panahon ng pagpatay, at panahon ng pagpapagaling; panahon ng paggiba, at panahon ng pagtatayo;Panahon ng pagiyak, at panahon ng pagtawa; panahon ng pagtangis, at panahon ng pagsayaw; “Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos; kapag ang mga sanga nito ay umuusbong at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-arawGayundin naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ang pagdating ng Anak ng Tao, talagang malapit naTandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang Anak, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok.

Is your biblical knowledge in the top 5% of Biblical scholars who can ace this quiz How well do you know your Bible trivia Here areBible questions to test your skills Challenging devotionals to help you grow your faith. Encouraging devotionals to help you in a challenging world
Mga Kawikaan Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon, at sa oras ng kagipita'y kapatid na tumutulong. Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) I-download ang The Bible App Ngayon Mga Kawikaan Mga Kawikaan RTPVAng kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon, at sa oras ng kagipita'y kapatid na tumutulong5 thoughts on “Sa panahon ng taglamig bible verse”

  1. Kayo'y lilitisin sa mga sinagoga at ipabibilanggo. At dahil sa pagsunod ninyo sa akin, isasakdal kayo sa harap ng mga hari at mga gobernadorIyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpatotoo tungkol sa akinIpagpasya ninyo na huwag kayong mabahala kung paano ninyo “Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, kayo'y dadakpin at uusigin.

  2. Mateo (RTPV05) Salita ng Diyos sa Araw na Ito. Pebrero, “Tingnan ninyo; isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong-gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati.

  3. Sinasabi ng Cyclopedia nina McClintock at Strong: “Ang pagdiriwang ng Pasko ay hindi iniutos ng Diyos, ni nagmula ito sa BT [Bagong Tipan].”. Kung susuriin natin ang pinagmulan ng Hindi sinasabi ng Bibliya ang petsa kung kailan ipinanganak si Jesus, at hindi rin nito iniuutos na ipagdiwang natin ang kaniyang kaarawan. Ang sagot ng Bibliya.

  4. Ang matutuhan na magpatawad sa iba ay isang mahalagang pagpapatupad ng pagbuo ng isang maayos na relasyon sa kapwa at pagkamit ng mga maayos na pakikipag-ugnayan Mga Bible Verse Tungkol sa Pagpapatawad: Matutong Magpatawad sa Iba. Sa buhay, hindi natin maiiwasan ang mga problema sa landas ng ating pakikipag-ugnayan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.