Category: DEFAULT

Paggamit ng powerpoint presentation sa kasanayan ng mga mag-aaral

08.03.2023 | Djadis | 3 Comments

Paggamit ng powerpoint presentation sa kasanayan ng mga mag-aaral

Panimula Sa pakikipagkomunikasyon ng tao, sa anyong berbal man o sa anyong di-berbal, ang kanyang kakayahan sa larangan ng pagpapahayag ay lagi ng nasasangkot. Sa kahusayan niya sa pagpapahayag nakasalalay ang linaw ng mensaheng nais niyang iparating sa kanyang kapwa Layunin ng paggamit ng Powerpoint Presentation na maging makulay ang daloy ng talakayan sa pamamagitan ng mataas na teknikalidad na maaaring makaagaw sa atensyon at pokus ng mga mag-aaral · Ang layunin ng pag-aaral na ito ay upang masukat ang antas nang pagkatuto ng mga mga mag-aaral sa wika at panitikan na gamit ang mga makabagong estratehiya na siyang magiging Ang layunin ng pag-aaral na ito ay upang masukat ang antas nang pagkatuto ng mga mga mag-aaral sa wika at panitikan na gamit ang mga makabagong estratehiya na siyang magiging Kaasalan Ang paglinang ng mga saloobin, emosyon, kawilihan at pagpapahayaga ng mga mag-aaral PagpapahalagaNaipapakita ang pagiging bukas loob ng bawat mag-aaral na gampanan ang kani-kanilang gawain sa pangkat Kahalagahan Mga prinsipyo o mga pamantayan ng pag-uugali ng mga mag-aaral; ang mahalaga ay ang sariling paghuhusga sa buhay· Download/ PAKIKINIG PAGSASALITA PAGBASA PAGSULAT MGA MAKRONG KASANAYAN.

Kaasalan Ang paglinang ng mga saloobin, emosyon, kawilihan at pagpapahayaga ng mga mag-aaral PagpapahalagaNaipapakita ang pagiging bukas loob ng bawat mag-aaral na gampanan ang kani-kanilang gawain sa pangkat Kahalagahan Mga prinsipyo o mga pamantayan ng pag-uugali ng mga mag-aaral; ang mahalaga ay ang sariling paghuhusga sa buhay · B. Makrong Kasanayan sa Pagsasalita Mga Bahagi ng Bibig Kahulugan ng Pagsasalita Ito ay kakayahan at kasanayan ng isang tao na maihayag ang kanyang ideya, paniniwala at nadarama sa pamamagitan ng paggamit ng wikang nauunawaan ng kanyang kausap. Pag-uusap ng dalawa o higit pang bilang ng mga tao: ang nagsasalita at ang kinakausap
Pagsasaayos ng mga Datos. Sa pagsasagawa ng isang pag-aaral tungkol sa isang paksa, gumamit, kumukuha at nagsasaayos ng mga datos ang mananaliksik ; Gumagamit siya ng ibat ibang sanggunian upang makapangalap ng mga impormasyong susuporta sa ideya o argumento ;Pangunahing datos nagmumula ang mga impormasyon sa mga indibidwal na tao, mga akdang ng kaalaman. Higit na napaiigting ang interes ng mga mag-aaral sa bawat presentasiyon kapag ginamitan ng animasyon. Maaari itong isalaysay sa paraang pakuwento na nakapagpapaunlad sa kalidad ng pang-unawa ng mga mag-aaral. Ito ay isa sa mga benepisyo ng paggamit ng mga pang-edukasyong animated video partikular sa antas sekondarya [4]
Batay sa pag-aaral ng mga mananaliksik sa talahanayan na ito ay nabigyang pansin ang pagkakaroon ng sapat na kasanayan sa paggamit ng elektronikong kagamitan sa pagtuturo ng asignaturang Filipino. At sinundan naman ito ng maglaan ng badget ng pambili ng mga elektronikong kagamitan Pagbibigay Tulong sa Mag-aaral sa Ika-sampung Baitang upang Aksyon Pananaliksik SMapaunlad ang Kanilang Kakayahan sanapapaunlad ang mga kasanayan hindi lamang sa akademiko kundi pati sa pakikisalamuha at pagsasagawa ng mga extra-curricular activities

Ang mga mananaliksik ay gumawa ng pag-aaral na ito upang alamin ang antas ng kasanayan sa paggamit ng wikang Filipino ng mga mag-aaral ng CICS sa Batangas State University-Alangilan · Ang unang layunin ng panan aliksik na ito a y ukol sa paraan ng p agkatuto ng mga mag-aaral sa ilalim ng flexible learning modality partikular sa (1) modu lar learning, (2) syn chronous online AMga pahina sa Gabay ng Guro Gabay sa Edukasyon sa PagpapakataoTG pModyul saEdukasyon sa PagpapakataoLM pMga Pahina sa Kagamitang Pang-Mag-aaralMga pahina sa TeksbukKaragdagang Kagamitan mula sa ortal ng Learning Resource Powerpoint Presentation, ballpen, notbuk, LCD Projector, Laptop, Art materials 5 Alamin ang mabuti at masamang dulot ng iba’t-ibang antas ng kasanayan sa paggamit ng wikang Filipino ng mga mag-aaral. Kahalagahan ng Pag-aaral.3 thoughts on “Paggamit ng powerpoint presentation sa kasanayan ng mga mag-aaral”

  1. Ang unang layunin ng panan aliksik na ito a y ukol sa paraan ng p agkatuto ng mga mag-aaral sa ilalim ng flexible learning modality partikular sa (1) modu lar learning, (2) syn chronous online

  2. Panimula Sa pakikipagkomunikasyon ng tao, sa anyong berbal man o sa anyong di-berbal, ang kanyang kakayahan sa larangan ng pagpapahayag ay lagi ng nasasangkot. Sa kahusayan niya sa pagpapahayag nakasalalay ang linaw ng mensaheng nais niyang iparating sa kanyang kapwa Download/ PAKIKINIG PAGSASALITA PAGBASA PAGSULAT MGA MAKRONG KASANAYAN.

  3. Layunin ng paggamit ng Powerpoint Presentation na maging makulay ang daloy ng talakayan sa pamamagitan ng mataas na teknikalidad na maaaring makaagaw sa atensyon at pokus ng mga mag-aaral

Leave a Reply

Your email address will not be published.