Category: DEFAULT

Mga ginagamit ng mga sinaunang filipino sa hanapbuhay

14.02.2023 | Selfik | 2 Comments

Mga ginagamit ng mga sinaunang filipino sa hanapbuhay

Ang mga likas na yaman ang naging batayan ng mga gawain ng mga sinaunang Pilipino. Natutunan ng mga sinaunang Pilipino ang paggamit ng mga kasangkapang yari bato from EDUCATION at Central Luzon State University· Gumuhit ng iba’t-ibang uri ng hanap buhay ng mga sinaunang Pilipino. Ano ang mga kasangkapan o kagamitan ng panahong neolitiko. Alin sa sumusunod na kagamitang yari sa bakal ang ginamit ng ating mga ninuno sa pagkakaingin A. Bato B. Sibat C. GulokAng mga ninuno ay nakagawa ng mga palamuti sa katawan mula sa mga karagatan PAGTATAYA Isulat ang T kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at M kung hindi sa papel ang sagot. Gumuhit ng iba’t-ibang uri ng hanap buhay ng mga sinaunang Pilipino. _____ aka, Pangingisda at Pangangaso ang hanapbuhay ng mga sinaunang Pilipino · MGA LIKAS NA YAMAN NG BANSA Panuto: Suruin ang mga sumusunod at hanapin ang mga likas na yaman sa pangkat. _______ aka, Pangingisda at Pangangaso ang hanapbuhay ng mga sinaunang Pilipino Bagong Panahon ng Bato naman ito ay pino at hasa. PAGTATAYA Isulat ang T kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at M kung hindi sa papel ang sagot. HANAPBUHAY NG MGA SINAUNANG PILIPINO Get started for FREE Continue Gumawa ng mga kagamitang yari sa bakal ang mga sinaunang Pilipino na nakatulong upang maiangkop nila ang sarili sa kapaligiranno hanapbuhay.

Mga Hanapbuhay ng Sinaunang Pilipino Pagmimina Ang mga sinaunang Pilipino ay natuto sa pagmimina ng iba’t ibang uri ng metal tulad ng ginto, bakal, tanso at pilak gamit ang piko, matibay na pamukpok at matutulis na bato. Ang bakal ay ginagamit nila sa paggawa ng mga kagamitan sa pagsasaka, mga sandata, at iba paTamang sagot sa tanongGumawa ng mga kagamitang yari sa bakal ang mga sinaunang Pilipino na nakatulong upang maiangkop nila ang sarili sa kapaligirannohanapbuhay. Alin sa sumusunod na kagamitang yari sa bakal ang ginamitng ating mga ninuno sa pagkakaingin?A. BatoB. SibatC. GulokAng mga ninuno ay nakagawa ng mga palamuti sa katawan mula samga karagatan. Anong bagay mula sa karagatan ang · Gumuhit ng iba’t-ibang uri ng hanap buhay ng mga sinaunang Pilipino. PAGTATAYA Isulat ang T kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at M kung hindi sa papel ang sagot. _______ aka, Pangingisda at Pangangaso ang hanapbuhay ng mga sinaunang Pilipino
Pagmimina Natuto din ang mga sina unang Pilipino ng paraan ng pag mimina ng iba’t ibang uri ng metal tulad ng ginto, bakal, tan so at pilak. Ang bakal ay ginagamit nila sa paggawa sa paggawa ng mga kagamitan sa pagsasaka, mga sandata, at iba pa. Ang ginto ay ginagamit nila sa paggawa ng palamuti at alahas ang tanso ay ginaga wang f Panahon ng transisyon mula sa paggamit ng bato ang. panahon ng Metal. Ito ay bunsod sa pagkakatuklas. ng metal ng ating mga ninuno tulad ng tanso, tumbaga at ginto bilang mateyal sa paggawa ng mga. kasangkapan, sandata at palamuti sa katawan. Nahahati sa dalawa ang panahong ito: ang Unang2 thoughts on “Mga ginagamit ng mga sinaunang filipino sa hanapbuhay”

  1. Ang matitibay at maninipis na kahoy na ginamit sa paggawa ng mga sasakyang pandagat ay nagmumula sa mga kabundukan Ang mga sinaunang Pilipino ay natuto rin na gumawa ng mga sasakyang pantubig na mahalaga na ginagamit kapag sila ay nakikipagkalakalan at nakikipagdigma. Ang ilan sa mga ito ay tinawag nilang karakoa, parao, vinta, at birey.

  2. Ang bakal ay ginagamit nila sa paggawa ng mga kagamitan sa pagsasaka, mga sandata, at iba pa Mga Hanapbuhay ng Sinaunang Pilipino Pagmimina Ang mga sinaunang Pilipino ay natuto sa pagmimina ng iba’t ibang uri ng metal tulad ng ginto, bakal, tanso at pilak gamit ang piko, matibay na pamukpok at matutulis na bato.

Leave a Reply

Your email address will not be published.