Category: DEFAULT

Naghahatid at sundo ng salita sa bibliya

03.03.2023 | _МиЛаШкА_ | 4 Comments

Naghahatid at sundo ng salita sa bibliya

Ngunit 7 Patungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin, mabuti para sa isang lalaki na hindi niya hahawakan ang isang babaeGayunman, upang maiwasan ang pakikiapid, makapag-asawa nawa ang bawat lalaki at gayundin nawa ang bawat babaeDapat gampanan ng lalaki ang tungkulin niya sa kaniyang asawa at gayundin ang babae sa kaniyang asawaAng Sa kanyang Letter to Pammachius (AD), pinaboran niya ang salita-sa-salitang salin ng Bibliya dahil "ang mismong paghahanay ng salita ay isang misteryo" Agham Ang pagsasalin daw ay _____ dahil sa pinagdaraanan nitong proseso · Sino si Hesus Ang Bibliya ay nagsasaad sa atin: Sumagot naman sila, “Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan.” (Gawa).

Sa pamamagitan ng pagkaunawa natin sa Bibliya, tayo ay naaakit din naman na ibigin ang Diyos (1 Juan). Bibigyan ka ng kakayahan ng Bibliya upang paglingkuran ang Diyos (2 Timoteo ; Efeso ; Hebreo). Tutulungan ka ng Bibliya na malaman kung paano ka maliligtas sa iyong mga kasalanan at sa kaparusahan nito (2 Timoteo) Para sa inyong susunod na pampamilyang pag-aaral ng Bibliya, i-download at i-print ang mga laro at larawan. Kumpletuhin ang mga larawan—kulayan ito o pagdugtung-dugtungin ang mga tuldok, at sagutin ang mga tanong. AYUSIN AYON SAngresulta
mga salaysayin din itong hubad sa katotohanan ngunit ang layuni'y gisingin ang isipan ng mga bata sa mga pangyayaring makahuhubog sa kanilang ugali at pagkilos. Natutungkol sa mga hayop ang kuwentong ito PARABULA ito'y mga salaysaying hango sa Bibliya na tulad ng anekdota. Ang layunin nito'y makapagbigay-aral sa mga mambabasa o nakikinig TALUMPATI Sa oras na ito na si David, sa gitna ng panliligalig at mga peligro ng kanyang posisyon, ay sumigaw, "Oh na bibigyan ako ng isang umiinom ng tubig ng balon ng Bethlehem;" nang ang tatlo sa kanyang mga bayani ay lumusot sa mga linya ng mga Filisteo at dalhan siya ng tubig na kanyang hinahangad (2 Sam), ngunit hindi niya inumin4 thoughts on “Naghahatid at sundo ng salita sa bibliya”

  1. Sa kanyang Letter to Pammachius (AD), pinaboran niya ang salita-sa-salitang salin ng Bibliya dahil "ang mismong paghahanay ng salita ay isang misteryo" Agham Ang pagsasalin daw ay _____ dahil sa pinagdaraanan nitong proseso

  2. Ngunit Sino si Hesus Ang Bibliya ay nagsasaad sa atin: Sumagot naman sila, “Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan.” (Gawa).

  3. 7 Patungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin, mabuti para sa isang lalaki na hindi niya hahawakan ang isang babaeGayunman, upang maiwasan ang pakikiapid, makapag-asawa nawa ang bawat lalaki at gayundin nawa ang bawat babaeDapat gampanan ng lalaki ang tungkulin niya sa kaniyang asawa at gayundin ang babae sa kaniyang asawaAng

  4. Sinabi ng isa sa mga manunulat: “Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos.” (2 Timoteo) Sinabi naman ng isa pa: “Ang espiritu ni Jehova ang nagsalita sa pamamagitan ko Ang totoo, mgalalaki ang sumulat ng Bibliya sa loob ng mga 1, taon. Pero kapansin-pansin, hindi inangkin ng mga lalaking ito na sila ang awtor ng Bibliya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.