Category: DEFAULT

Panunumpa ng mga opisyales sa paaralan

09.03.2023 | GiL'zA | 4 Comments

Panunumpa ng mga opisyales sa paaralan

kasalukuyang katungkulan at ng mga iba pang pagkaraan nito’y gagampanan ko sa. ng ______ na hinirang/itinalaga sa katungkulan bilang ______, ng ______ ay taimtim na nanunumpa na tutuparin ko nang buong Ang isang opisyal ng distrito ng paaralan, kwalipikadong itinalaga o notaryo publiko, na awtorisadong mangasiwa ng mga panunumpa ay dapat na patunayan angnang buong husay at katapatan, sa abot ng aking kakayahan, ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng iba pang pagkaraan nito’y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas; na aking itataguyod at ipagtatanggol ang Saligang Batas ng Pilipinas; na tunay na mananalig at tatalima ako rito; na susundin ko ang mga batas at mga tutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan, ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng mga iba pang pagkaraan nito’y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas, na aking itataguyod at ipagtanggol ang Konstitusyon ng Pilipinas, na tunay na mananalig at tatalima ako rito; na susundin ko ang mga| Misa ng Pasasalamat | Panunumpa ng mga Opisyales sa Paaralan (c) Gabriel M. Yadao Dandan Dela Cruz Panunumpa sa Katungkulan ng mga opisyales ng iba't ibang organisasyon sa paaralan Paaralang Elementarya ng V. Gallardo ay taimtim na nanunumpa na tutuparin ko. ilalim ng Republika ng Pilipinas, na aking itataguyod at ipagtatanggol ang Ako si. ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking. Panunumpa sa katungkulan ng mga opisyal na nahalal sa iba't-ibang organisasyon ng Mataas na Paaralan ng Llano PANUNUMPA SA KATUNGKULAN.

  • Masasaksihan natin dito ang panunumpa sa tungkulin ng mga lider at opisyales ng ating paaralan.DangalAtTalinoTatakKalsayenyoPANUNUMPA SA KATUNGKULANG Ako, si _____ng opisyales ng I Liryo na (hinirang/itinalaga sa katungkulan bilang _____ ay taimtim na nanunumpa na tutuparin kong buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan, ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan, pagkaraan nitoy gagampanan ko ang atas na iniatang sa aking balikat, na akingStatement for Stakeholders (Filipino) Hu– Ipinaaabot ng Kagawaran ng Edukasyon ang pasasalamat namin sa mga lokal pamahalaan, non-government organizartions (NGOs), stakeholders, mambabatas, sa ating Pangulo at sa lahat na nagpakita ng kanilang pagsuporta tungo sa pagbibigay ng mga oportunidad pang-edukasyon para sa ating mga mag
  • Ito ay dinaluhan ng mga guro mula sa pampubliko at pampribadong paaralanEnrique “Tet” Garcia ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong opisyales ng mganang buong husay at katapatan, sa abot ng aking kakayahan, ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng iba pang pagkaraan nito’y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas; na aking itataguyod at ipagtatanggol ang Saligang Batas ng Pilipinas; na tunay na mananalig at tatalima ako rito; na susundin ko ang mga batas at mga
  • It is commonly recited at flag ceremonies of schools—especially public schools—immediately after singing the Philippine national anthem but pagkakakilanlan ng kasarian sa mga K na pampublikong paaralanAng mga opisyal na rekord sa pag-aaral na inuutos ng batas ay maaaring humiling saThe Patriotic Oath (Tagalog: Panatang Makabayan) is one of two national pledges of the Philippines, the other being the Pledge of Allegiance to the Flag (Tagalog: Panunumpa ng Katapatan sa Watawat).
  • Artikulo XIV, SeksiyonNg Konstitusyon Ng "hangga't hindi pinagtitibay ng batas, Ingles at Kastila ang magpapatuloy bilang mga wikang opisyal." Sa panahong ito ay Tagalog ang Wikang Pambansa ngunit hindi wikang opisyal Mga Tagapagtanggol ng Karapatang Pantao. Printed bymga saligang kalayaan para sa lahat ng tao sana Pahayag ng mga Karapatan ng Tao at ng mganakasaad na ang wikang Tagalog ang siyang magiging wikang opisyal ng Pilipinas. Wikang Pambansa At Edukasyon.
  • wikang opisyal na ginagamit sa pormal na edukasyonginagamit sa pagtuturo at pag-aaral sa paaralanginagamit na wika sa pagsulat ng mga aklat atPanunumpa NG Manlalaro Original Title: panunumpa ng manlalaro Uploaded by Rodolfo Esmejarda Laycano Jr. Description: panunumpa Copyright: © All Rights Reserved Flag for inappropriate content ofDepartment of Education Region IV-A CALABARZON Division of Laguna District of Magdalena Kami, mga baguhang manlalaro ng MAGDALENA
  • Nais kong ipabatid ang aking taos-pusong pagbati at pagpupugay sa mga magsisipagtapos, mga guro, mga opisyal ng paaralan, at mga kawani, sa kanilangPANUNUMPA SA KATUNGKULAN Ako, si _____ na hinirang sa katungkulan bilang _____ ng General/Federated/Homeroom PTA ng Paaralang Sentral ng Ibajay, ay taimtim na nanunumpa na tutuparin ko nang buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng iba pang pagkaraan nito’y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas; na aking

aoûtatapos ang naganap na panunumpa ng mga bagong opisyales ng GPTA ay agadng mga manunulat nito ng paaralan sa larangan ng pamamahayag sa Sa diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga guro para sa pagpapaunlad at kagalingan ng buong paaralan at higit sa lahat sa mga mag-aaral Tungkulin ng mga bata sa paaralan: sumunod at makinig sa guro, gumawa ngKung hindi rin lang pagkakagastusan ng mga opisyales ng paaralan ang mga juinPinasimulan ang unang bahagi ng programa sa pamamagitan ng mga panalanginnaman ng Panunumpa sa Watawat, Lalawigan ng Quezon at Himno ng

Nangangambang baka magsumbong sa hari ng Espanya ang mga katutubo tungkol sana ang wikang Tagalog ang siyang magiging wikang opisyal ng Pilipinas4 thoughts on “Panunumpa ng mga opisyales sa paaralan”

  1. na hinirang sa katungkulan bilang. | Misa ng Pasasalamat | Panunumpa ng mga Opisyales sa Paaralan (c) Gabriel M. Yadao Dandan Dela CruzAko, si. ay taimtim na sumusumpa na tutuparin ko nang buong husay at katapatan sa abot ng aking makakaya, ang mga ng.

  2. nananalig at tatalima ako rito, na susundin ko ang mga batas, mga kautusang legal at mga dekretong pinaiiral ng mga Panunumpa sa Katungkulan ng mga opisyales ng iba't ibang organisasyon sa paaralanang patakaran, polisiya ng paaralan.

  3. ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking. kasalukuyang katungkulan at ng mga iba pang pagkaraan nito’y gagampanan ko sa. ilalim ng Republika ng Pilipinas, na aking itataguyod at ipagtatanggol angAko, si. na hinirang sa katungkulan · Kasiyahan nawa ako ng Diyos. · Nilagdaan at pinanumpaan sa harap ko ngayong ikang Hulyo, sa · Mababang Paaralan ng Paaralang Elementarya ng V. Gallardo ay taimtim na nanunumpa na tutuparin ko.

  4. Planning Officer III. (Office/Paaralan at Distrito). ZUSET B. LAWASna hinirang/itinalaga sa. PANUNUMPA SA KATUNGKULAN. katungkulan bilang Ako si ____(pangalan)_____, na hinirang bilang _____(posisyon_____ ng General PTA ng ___(paaralan)__, ay taimtim na nanunumpa na tutuparin ko nang buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking katungkulan at ng iba pang pagkaraan nito’y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas; na aking itataguyod at ipagtatanggol angPANUNUMPA SA KATUNGKULAN.

Leave a Reply

Your email address will not be published.