Category: DEFAULT

Aralin 22 pangangalaga ng ating kapaligiran

09.03.2023 | SancheZz | 1 Comments

Aralin 22 pangangalaga ng ating kapaligiran

pagrerecycle ng mga hindi nabubulok na basura. Isulat ang letra sa sagutang papel. Isulat ang letra sa sagutang papel. Heto ang mga halimbawa ng mga isyu na dapat nating bigyang pansin: Pagkalat Ng Basura – Ang problema natin sa basura o “solid waste management” ay isa sa mga isyu na lahat tayo ay maaaring makatulong na masolusyunan #Grade2APARALING PANLIPUNANQUARTERWEEK|| NAIPALILIWANAG ANG PANSARILING TUNGKULIN SA PANGANGALAGA NG KAPALIGIRANPlease Subscribe to my channel and Dito tayo kumukuha ng ating mga pangangailangan upang mabuhay. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay napakahalaga. GawainPANUTO:Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot sa mga sumusunod na tanong. magtanim ng mga puno at halaman. cccc maglinis ng kapaligiran. GawainPANUTO:Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot sa mga sumusunod na tanong. gamitin nang wasto ang tubig at huwag mag-aksaya. pagrerecycle ng mga hindi nabubulok na basura. a · Dahil dito, dapat nating pangalagaan ang ating kapaligiran dahil ang ginagawa natin ay direktang makakaapekto dito. magtanim ng mga puno at halaman. magtapon ng basura sa tamang lalagyan. Dito tayo kumukuha ng ating mga pangangailangan upang mabuhay. magtapon ng basura sa tamang lalagyan. a Bilang isang Pilipino tungkulin ko na mapangalagaan ang ng paraan para mapangalagaan ang ating kapaligiran ay mapangalagan sa pamamagitan ng pagwawalis on ng basura sa tamang gang mapanatiling malinis ang ating kapaligiran dahil dito nakasalalay ang ating sa pinaka-mahalagang paraan upang maibsan ang klima ay ang hindi pagsunog ng plastik at hindi paggamit ng nakasasamang bagay sa ating ngcccc maglinis ng kapaligiran. gamitin nang wasto ang tubig at huwag mag-aksaya. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay napakahalaga.

Tumingin sa iyong kapaligiran. Ano ang iyong nakikita Ano ang iyong naririnig Ano ang iyong naaamoy Ano ang iyong nadaramaAng hanign, tubig, lupa at mga hayop at halaman ay bumubuo ng kapaligaran. Ang iyong bahay, bakuran pati na ang iyong aklat at iba pang bagay na gawa ngtao ay bahagi ng kapaligiran. iv. Isapuso 1ARALING PANLIPUNANQUARTERWEEK| · Isa sa mga pinaka mahalagang isyung panlipunan na ating dapat bigyang pansin ay ang mga isyung pangkapaligiran. Ito’y mahalaga dahil iisa lamang ang ating mundo kinabibilangan. Dahil dito, dapat nating pangalagaan ang ating kapaligiran dahil ang ginagawa natin ay direktang makakaapekto dito. Heto ang mga halimbawa ng mga isyu na dapat natingTumingin sa iyong kapaligiran. Ano ang iyong nakikita Ano ang iyong naririnig Ano ang iyong naaamoy Ano ang iyong nadaramaAng hanign, tubig, lupa at mga hayop at halaman ay bumubuo ng kapaligaran. Ang iyong bahay, bakuran pati na ang iyong aklat at iba pang bagay na gawa ngtao ay bahagi ng kapaligiran. iv. Isapuso 1
Lahat ay possible dahil nandiyan. ang ating Panginoong Diyos. Ito ay makakabuti sa ating lahat kung gagawin natin ang lahat ng. maitutulong natin para magkaroon ng malinis na mundo. Kapag hindi natingagawin ang mga ito, kailangan mong harapin ang mga consequences o kabayaran ng iyong hindi pag tulong para saIsa sa mga pinaka mahalagang isyung panlipunan na ating dapat bigyang pansin ay ang mga isyung pangkapaligiran. Ito’y mahalaga dahil iisa lamang ang ating mundo kinabibilangan. Dahil dito, dapat nating pangalagaan ang ating kapaligiran dahil ang ginagawa natin ay direktang makakaapekto dito. Heto ang mga halimbawa ng mga isyu na dapat nating ·Epekto ng pangangaso, iligal na pagbebenta ng buhay-ilang o wildlife, illegal logging, at iba pang gawainPangkatang GawainPumunta sa inyong pangkatIlabas ang mga kagamitanSundin ang panutong ibinigay ng guro sa bawat pangkat. Ang bawat gawain ay tungkol sa mga paraan ng pangangalaga sa kapaligiranLahat ay possible dahil nandiyan. ang ating Panginoong Diyos. Ito ay makakabuti sa ating lahat kung gagawin natin ang lahat ng. maitutulong natin para magkaroon ng malinis na mundo. Kapag hindi natingagawin ang mga ito, kailangan mong harapin ang mga consequences o kabayaran ng iyong hindi pag tulong para sa
· Paglilinis ng bahay. Sa paglilinis ng kapaligiran kinakailangan na magkaisa ang isang komunidad para makaroon sila ng magandang bunga o resulta. Ang pagkakaisa o pagtutulungan ay maganda paraan kung paano mas mapapaganda ang kapaligiran o komunidad. Isa sa unang paraan kung paano mapangangalagaan ang ating kapaligiran ay masisimula sa atingEpekto ng pangangaso, iligal na pagbebenta ng buhay-ilang o wildlife, illegal logging, at iba pang gawainPangkatang GawainPumunta sa inyong pangkatIlabas ang mga kagamitanSundin ang panutong ibinigay ng guro sa bawat pangkat. Ang bawat gawain ay tungkol sa mga paraan ng pangangalaga sa kapaligiran Tamang Pngangalaga ng Kapaligiran Lesson sa KindergartenPaglilinis ng bahay. Sa paglilinis ng kapaligiran kinakailangan na magkaisa ang isang komunidad para makaroon sila ng magandang bunga o resulta. Ang pagkakaisa o pagtutulungan ay maganda paraan kung paano mas mapapaganda ang kapaligiran o komunidad. Isa sa unang paraan kung paano mapangangalagaan ang ating kapaligiran ay masisimula sa ating

Isulat ang sagot saTamang Pngangalaga ng Kapaligiran Lesson sa Kindergarten Ano ang iyong nadaramaAng hanign, tubig, lupa at mga hayop at halaman ay bumubuo ng kapaligaran. GawainIsulat ang letrang T kung nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran ang isinasaad ng pangungusap at M naman kung hindi. Ang iyong bahay, bakuran pati na ang iyong aklat at iba pang bagay na gawa ngtao ay bahagi ng kapaligiran. Isipin natin ang kapakanan natin at sa susunod pang mga henerasyon kaya’t hanggang hindi pa huli ang lahat, magsimula na tayong Multi-media Advocacy Campaign project in Aralin Panlipunan(Air Force City High School, GradeCharlie)by: MightyEleven Ang mga produkto ng mga komunidad ay galing sa yamang likas. Walang pakinabang sa komunidad ang kapaligiran. v Kapag tayo’y tulong tulong na gumawa ng paraan, paniguradong matutulungan natin ang ating mundo na bumangon ulit. Ang pangangalaga sa kalikasan ay napakahalaga sapagkat ang buhay din natin ang nakasalalay rito. Sa lupa nakukuha natin ang ating kinakain tulad ng palay, gulay at iba pang halaman. iv. IsapusoAnu ano ang mga Gawain upang maipakita ang pagmamahal sa kapaligiran.1 thoughts on “Aralin 22 pangangalaga ng ating kapaligiran”

  1. Heto ang mga halimbawa ng mga isyu na dapat nating bigyang pansin: Pagkalat Ng Basura – Ang problema natin sa basura o “solid waste management” ay isa sa mga isyu na lahat tayo ay maaaring makatulong na masolusyunan Dahil dito, dapat nating pangalagaan ang ating kapaligiran dahil ang ginagawa natin ay direktang makakaapekto dito.

Leave a Reply

Your email address will not be published.