Category: DEFAULT

Isang mundo isang awit sayawit

19.03.2023 | St_Anger | 1 Comments

Isang mundo isang awit sayawit

Ang Pagliligtas ng Dios ay parang pader na nakapalibot sa atinBuksan ang mga pintuan ng lungsod para makapasok ang bansang matuwid at tapat sa PanginoonPanginoon, bigyan nʼyo nang lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang This is an original Filipino song performed by Leah Navarro and composed by Nonong Pedero. This song was also the Grand Prize Winner of the 3rd Metro Manila a D k jz k dk dk kz k k kz kz kz k o k. = S‡ ‡. Ang Pagliligtas ng Dios ay parang pader na nakapalibot sa atinBuksan ang mga pintuan ng lungsod para makapasok ang bansang matuwid at tapat sa PanginoonPanginoon, bigyan nʼyo nang lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang This is an original Filipino song performed by Leah Navarro and composed by Nonong Pedero. S2 Awit ng Papuri sa DiosSa mga araw na iyon ang awit na itoʼy aawitin sa Juda: Matatag na ang ating lungsod! This song was also the Grand Prize Winner of the 3rd Metro ManilaVocal arrangement NONONG SAMPANG. Awit ng Papuri sa DiosSa mga araw na iyon ang awit na itoʼy aawitin sa Juda: Matatag na ang ating lungsod! DU DU DU RU RU DU DU DU BA BAP PA PAP PA RAP PAP PAP. dd k k‚. G dd ‚ o k‚ k k k k dk.

Listen Isang Mundo, Isang Awit mp3 songs free online by Leah Navarro Apple MusicIsang Mundo, Isang Awit () Mp3 Song Download by Leah Navarro – Re-Issue Series: Leah at Pag-Ibig () @ Hungama (New Song) Isang Mundo, Isang Awit MP3 Song (New Song) Download Isang Mundo, Isang Awit mp3 song from Re-Issue Series: Leah at Pag-Ibig ().1 thoughts on “Isang mundo isang awit sayawit”

  1. a D k jz k dk dk kz k k kz kz kz k o k. = S‡ ‡. DU DU DU RU RU DU DU DU BA BAP PA PAP PA RAP PAP PAP. dd k k‚. Vocal arrangement NONONG SAMPANG. S2 G dd ‚ o k‚ k k k k dk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.