Kancelaria Adwokacka

adw. Karolina Ława-Stankiewicz

tel. 605 560 079

tel./fax +48 91 489 49 68
Zakres usług

Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza pisemne opinie, analizy, projekty umów, uczestniczy w negocjacjach pisemnych i osobistych, reprezentuje Klientów w sporach sądowych.

Reprezentacja w postępowaniu sądowym obejmuje przygotowanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych, reprezentację na rozprawach, wnoszenie środków zaskarżenia, monitorowanie stanu spraw, a w razie potrzeby prowadzenie negocjacji procesowych.

Ceny świadczonych usług ustalane są indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki danej sprawy oraz sytuacji Klienta, w oparciu o stawki przewidziane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).

Copyright 2012 Kancelaria Adwokacka adw. Karolina Ława-Stankiewicz
Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt i realizacja: primacom.pl
Studio Reklamy Internetowej